• Att lära sig hjärt-lung-­räddning är en del av det yrkesinriktade introduktionsprogrammet. Här kursledaren Kia Johansson och Angelica Seiko.

Utbildning

Uppskattad snabbfil för nya

26 november 2018

Nyanställda medicinska vårdadministratörer ska få bättre överblick över alla verksamheter. Det är tanken med det yrkesinriktade introduktionsprogrammet i Region Örebro län.

Linda Fredensborg – i dag enhetschef för administrativa enheten på kvinnokliniken och tidigare medicinsk vårdadministratör – har tillsammans med några chefskolleger med samma bakgrund som hon själv satt ihop ­programmet. Det hålls under totalt två heldagar.

– Introduktionen innehåller många olika delar. Till exempel information om patientavgiftshantering, diagnoskodning, IT-system, intranätet, sekretess, riktlinjer för diktering, bemötande och medarbetarskap och hur anställda ska agera i ett krisläge. Dessutom får alla delta i en kurs i hjärt- och lungräddning, berättar Linda Fredensborg.

Angelica Seiko, medicinsk vårdadministratör på medicinska kliniken, började arbeta på sjukhuset i våras och gick då introduktionsutbildningen.

– Jag tycker att det är bra att det satsas på oss medicinska vårdadministratörer. Det finns ett glapp mellan vår tvååriga yrkesutbildning och arbetslivet vad det gäller IT-systemen som introduktionen hjälpte till att överbrygga. Därför är den väldigt viktig.

Utbildningen har fått höga betyg i utvärderingarna. Under hösten kommer den att fortsätta och inom kort kommer beslut att fattas om den ska bli permanent.   


Relaterade artiklar