• Elin Sjögedahl, ombud på Stadsmissionen, säger att den låga löneökningen skapat missnöje.

Lön och villkor

Trivs bra trots låg lön

31 oktober 2018

Majoriteten av personalen i ideella föreningar trivs med sina arbetsuppgifter och känner sig engagerade och delaktiga i jobbet. Däremot är många missnöjda med att de ekonomiska ramarna är snäva, lönen lägre och att det ibland saknas struktur och stödfunktioner i arbetet.

Det visar en rapport om arbetsvillkoren för medarbetare ideella föreningar från Handelshögskolan i Stockholm, som drygt 700 anställda i 111 ideella organisationer i Sverige svarat på.

Verksamhetsledaren Elin Sjögedahl, tillika Vision-ombud och skyddsombud, arbetar på Stadsmissionens verksamhet Crossroads i Linköping. Hennes jobb går ut på att stötta utsatta i samhället, exempelvis hemlösa, tiggare och ensamkommande flyktingbarn. Att många anställda i ideella organisationer känner sig delaktiga och lyssnade på är något hon kan skriva under på.

– Vi har ett stort inflytande över verksamheten, det finns ett slags kollektivt bestämmande här. Jag upplever att vår närmsta chef tycker att det är betydelsefullt att alla kan stå för det vi gör och därför känner vi oss viktiga, säger hon.

Men det finns bekymmer med den interna organisationen på arbetsplatsen, just som rapporten visar.

– Den organisatoriska strukturen är instabil, vilket skapar oro hos personalen. Många känner att vi inte kan påverka varken arbetsmiljö eller organisationen i stort och att ledningen inte är transparent. Det har lett till många sjukskrivningar och stor personalomsättning.

Medianlönen för en anställd i den ideella sektorn ligger enligt Statistiska centralbyrån på 25 001–30 000 kronor i månaden, vilket är något lägre än genomsnittslönen för anställda i landet. Även missnöjet över löneläget är något Elin Sjögedahl känner igen.

– I år fick vi en löneökning på i snitt en procent. Det är något som skapat både missnöje och frustration och dessutom lett till att folk har slutat, säger hon.    


Relaterade artiklar