• Att bestämma över sin egen kropp är en rättighet som alla borde känna till. Tanken är att sprida kunskapen med den webbserie som Helena Gard är projektledare för.

Arbetsmiljö

Kan du nästan allt om sex?

24 september 2018

Helena Gard projektledare och hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Skulle inte vilja säga nästan allt, men i alla fall ganska mycket. I mitt jobb som projektledare för webbserien Nästan allt om sex i Sverige, har jag lärt mig en hel del. Det känns väldigt lyxigt.

Varför har ni gjort webbserien?

– Det började med att personal på ungdomsmottagningarna intervjuade nyanlända ungdomar och såg att det fanns ett behov och en vilja hos ungdomarna att få mer kunskap om sexualitet och sexuell hälsa. Deras förkunskaper varierar förstås, men vissa har aldrig fått någon sexualundervisning i sina tidigare länder.

Varför behöver de kunskaperna?

– För att få möjlighet att uppnå sexuell hälsa och för att det är en mänsklig rättighet att kunna bestämma själv över sin egen kropp och sexualitet, även om vi fortfarande inte kan ta det för givet, vilket Metoo-kampanjen har visat.

Med tanke på webbseriens namn, vad skiljer sex i Sverige från sex i andra delar av världen?

– Mycket kring sex och samspelet mellan människor är såklart liknande runt om i världen men visst finns det saker som sticker ut i Sverige. Som vår syn på sex och att vi har lagstadgad sexualundervisning. Vi har andra normer och pratar mer öppet om frågor som rör exempelvis sexualitet, abort och samkönade relationer än många andra länder.

Vad har ni fått för gensvar?

– De sex avsnitten har använts vid undervisning i skolan, på HVB-hem, fritidsgårdar och SFI (svenska för invandrare), och tagits emot positivt av både ungdomar och personal. De har varit underlag till många diskussioner.

Webbserien heter Nästan allt om sex… Vad är det som saknas?

– Sex är så otroligt brett, och kan betyda så många olika saker för olika personer. Så såklart finns det saker som fattas. Men vi håller faktiskt på att ta fram tre nya avsnitt som släpps under hösten. Och beroende på finansiering har vi tankar och förhoppningar om ytterligare fler.

Helena Gard

Yrke: Projektledare och hälsoutvecklare.
Arbetsplats: Västerbottens läns landsting.
Ålder: 31 år.
Intressen: Styrkelyft och att vandra.

Nästan allt om sex i Sverige

  • Består av sex avsnitt och under hösten släpps ytterligare tre avsnitt. Serien finns på Youtube.
  • Filmerna är textade på engelska, dari, arabiska, somaliska och tigrinja.
  • Serien har tagits fram i ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Relaterade artiklar