Lön och villkor

Tidsgräns för chefer slopas

3 juni 2016

Det har länge varit vanligt att kommunala chefer anställs på tidsbegränsade förordnanden. Nu verkar trenden vända. Allt fler kommuner gör om chefsbefattningarna till tillsvidareanställningar.

I Strängnäs har alla nyanställda chefer tillsvidareanställningar från den 1 januari i år. Tidigare hade förvaltningschefer, kontors­chefer, verksamhetschefer, enhetschefer och rektorer fyraåriga chefskontrakt.

Lasse Nykvist är tillförordnad personalchef i Strängnäs kommun. Han tycker att det är bra med tillsvidareanställningar.

– Vi är i en tid med stark konkurrens om personal och då är det nog inte så attraktivt att rekrytera chefer med tidsbegränsade anställningar, säger han.

Även Kungsbacka kommun har ändrat anställningsvillkoren för chefer.

– Syftet med tidsbegränsade chefsförordnanden var, dels att uppdraget som chef skulle avdramatiseras och det skulle vara möjligt att gå in och ur ett chefskap, dels att ha en kontinuerlig utvärdering av medarbetarens arbete som chef, berättar Camilla Rehnman, HR-specialist i Kungsbacka.

Men det fungerade inte riktigt i praktiken och nu ändras villkoren för samtliga chefsnivåer utom för förvaltningschefer och kommundirektören.

– Det har inte alltid varit möjligt att hitta ett rimligt uppdrag till en medarbetare som på eget eller på organisationens initiativ lämnat sitt chefsuppdrag. Eftersom konkurrensen om kompetensen ökar behöver vi rätt förutsättningar för att rekrytera bra chefer och medarbetare, säger Camilla Rehnman.

Jonas Karlsson, ansvarig för chef- och ledarskapsfrågor på Vision, välkomnar den här utvecklingen:

– Det är en profession i sig att vara chef och ledare. Och det tar lång tid att bli en bra chef. Därför är det ett galet system med tillfälliga chefsförordnanden.

Men är det inte bra att kunna byta ut en dålig chef?

– Det finns förstås massor med människor som inte ska vara chefer men det finns inget som hindrar att man tar itu med det ändå, även om de är tillsvidareanställda.


Relaterade artiklar