• Rosanna Stenström, tillförordnad enhetschef, och biståndshandläggaren Line Bryntesson på enheten för funktionshinder tror på 30-timmarsveckan.

Arbetstid

Testar 30-timmarsvecka

28 september 2016

Ett 30-tal handläggare på socialtjänsten i Järfälla testar om det går att klara jobbet på 30 timmar i veckan utan att stressen ökar. Tanken är att man kan jobba mer effektivt om man får mer tid till återhämtning.

Biståndshandläggaren Line Bryntesson på enheten för funktionshinder tror att det är fullt möjligt.

– Vi har mycket möten och där går det att spara tid. Vi kan också spara tid på fler e-tjänster och ny teknik för att ta emot ansökningar, göra utredningar och fatta beslut.

Line Bryntessons enhet har haft hög sjukfrånvaro och personalomsättning vilket inneburit många ärenden per handläggare. Det tror hon blir bättre när arbetsmiljön förbättras och fast personal åter är på plats.

Personalen, som deltar frivilligt, får välja att jobba fyra eller fem dagar i veckan. Under hösten och vintern väljer Line Bryntesson jobba sex timmar per dag fem dagar i veckan.

– Då kommer jag att träna och hämta barnen tidigare för att få mindre vardagsstress.

I vår vill hon jobba fyra dagar i veckan för att få längre helger och kunna åka och hälsa på släkten i Skåne och Småland lite oftare.

– Jag har små barn och jobbade 90 procent i våras. Nu får jag chansen att jobba 80 procent med full lön, säger hon.Rosanna Stenström är tillförordnad enhetschef på enheten för funktionshinder. Hon kommer inte att går ner i arbetstid men påverkas ändå av projektet.

– Jag måste vara extra lyhörd för hur medarbetarna upplever sin situation för att tidigt fånga upp om stressnivån ökar. Det kräver mer av verksamhetsuppföljningen för att förhindra kvalitetsförsämringar.

Visions avdelningsordförande Anders Hagelin är positiv till projektet och framhåller att initiativet kommer från personalen själva.

– Jag tror de kommer att hitta tekniker för att klara det här. Det här är en mycket driven arbetsgrupp, säger han.


Relaterade artiklar