• ''Det känns jättetungt'', säger platschefen Adisa Saljevic om att HVB-hemmet Poeten i Karlskoga ska stängas.

Utveckling

Tusen jobb försvinner

18 januari 2017

Över 1000 jobb kommer att försvinna under 2017 när kommuner stänger HVB-hem. Det visar en undersökning som Tidningen Vision gjort.

Allt färre ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige. Migrationsverket räknar med att 2 400 barn kommer 2017. Det är hälften så många som man tidigare trott.

Detta tillsammans med att ersättningen för att ta emot ensamkommande barn minskar från 1 900 kronor per dygn till 1 350 gör att kommunerna drar ned på antalet HVB-hem.

Tidningen Vision har skickat ut en enkät till landets 290 kommuner. De 150 som svarat uppger att sammanlagt 856 jobb försvinner i deras verksamheter. Några exempel är Stockholms stad som drar ned med 120 tjänster, Arvika har varslat 50 och Marks kommun 40 anställda. Sannolikt innebär neddragningarna att över 1 000 tjänster försvinner i år.

Karlskoga kommun har varslat 23 årsarbetare. Bland dem kommer 19 anställda att förlora sina jobb på HVB-hemmet Poeten som avvecklas. Vissa omplaceras inom enheten för ensamkommande barn och andra väntar på besked om uppsägning. Det är fortfarande inte klart vilka som kommer att sägas upp.

– Det känns jättetungt att Poeten stängs. Vi har en fantastisk verksamhet och hjälper ungdomarna på ett professionellt och systematiskt sätt, säger platschefen Adisa Saljevic.

– Det är också tråkigt att vissa av mina medarbetare blir av med jobbet. Det är kompetenta personer som har satsat allt på den här verksamheten och plötsligt behövs de inte mer.


Relaterade artiklar