Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap. 

 • Händer knappar på ett tangentbord.

Så använder vi dina personuppgifter

Vision värnar om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du som är registrerad hos oss är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av anställda på Vision eller förtroendevalda utsedda av Visions avdelningar eller klubbar. Detta för att ingen obehörig behandling ska ske. Person­uppgifterna behandlas i säkra system för att undvika obehörig åtkomst. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.

Om du har frågor om personuppgifter

Vision som organisation är personuppgifts­ansvarig (organisationsnummer 802001–8019)och har utsett ett data­skydds­ombud som ska se till att vi följer gällande lagstiftning om personuppgifts­behandlingar. Visions data­skydds­ombud heter Henrik Björnklint. Du kan kontakta data­skydds­ombudet på dataskyddsombud@tco.se.

Om du upplever att Vision inte möter dina rättigheter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskydds­myndigheten (tidigare Data­inspektionen) rörande Visions behandling av dina personuppgifter.

Cookies

Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att vi ska förstå hur webbplatsen och sociala medier används. Vi kan även vidarebefordra information till de analysföretag som vi samarbetar med. Du kan ändra dina inställningar när du vill.

Ändra dina inställningar för cookies

Medlemmars personuppgifter

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter regleras av våra stadgar. Syftet är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Vision.

Vi använder person­uppgifterna för att informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbets­förhållanden och din yrkes­utveckling inom ramen för vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap, till exempel för att kunna fakturera och ta emot betalning för medlemsavgifter.

Visions stadgar

Vi kommunicerar med dig på den mejladress som du har registrerad hos oss på Vision. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss utan en privat. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

Mina sidor (logga in)

Medlemsutskick

Vision vill skicka information till dig så att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det kan handla om löner och avtal, nyheter på arbets­marknaden och din bransch, utbildningar och annat som bidrar till att vi tillsammans kan öka i facklig styrka. Du väljer vilka utskick du vill ha genom att logga in på Mina sidor. Om du inte hanterar dina prenumerationer så kommer du få alla våra utskick.

Mina sidor (logga in)

Information från din lokala klubb eller avdelning kan du inte tacka nej till. Kontakta din klubb eller avdelning om du har frågor om dessa utskick.

Hitta din avdelning eller klubb

Du kan inte heller tacka nej till facklig information som berör dig som medlem, exempelvis lagar, avtal och annan viktig samhälls­information samt betalnings­information.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar till Vision

För att Vision ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem behöver du lämna viss information om dig själv i samband med medlemsansökan eller under ditt medlemskap. Du kan när som helst uppdatera de uppgifter du har lämnat till Vision.

Uppgifter som vi behöver hämta från andra

Vision arbetar för att hålla dina adress­uppgifter uppdaterade och använder därför en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokförings­register.

Vi kan också få information om din inkomst via förtroendevalda som genomfört en lönerevision. Dessa uppgifter kommer då i grunden från din arbetsgivare.

När Vision administrerar ärenden som exempelvis tvist med arbetsgivare kan information om händelse­förlopp hämtas in från andra involverade parter. Denna information kan innehålla person­uppgifter om dig.

Vision kan även behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryterings­kampanjer, nomineringar till förtroende­uppdrag, priser eller stipendier. I dessa fall informerar vi dig om det senast i samband med att vi samlar in uppgifterna.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I vissa fall skickar vi dina uppgifter vidare till en annan part. Det kan gälla för att uppdatera vårt adress­register, för att kunna erbjuda dig medlems­förmåner eller för att du ska kunna logga in på vår webbplats. Vi ställer då krav på dessa parter att de ska uppfylla säkerhets­kraven som regleras i gällande lagstiftning.

Vi skickar vidare dina person­uppgifter till de försäkrings­bolag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda dig förmånliga försäkringar.

Vision delar uppgifter med tryckeri och post­leverantörer för att kunna skicka ut medlemstidningen, och med arbetsgivare i de fall det regleras av kollektivavtal eller det efterfrågas i samband med tvist eller löneöversyn.

Dina personuppgifter kan också lagras eller delas med samarbets­partner som hanterar eller ger support till vår it-miljö, till exempel vårt medlems­system eller vår webbplats.

Vi kan komma att dela uppgifter med myndigheter som Statistikmyndigheten (SCB) och Skatteverket om det regleras av annan lagstiftning.

Om du väljer att använda någon av Visions tjänster eller gå någon av våra utbildningar ber vi dig att läsa vad det är du godkänner i samband med detta. Information finns på anmälnings­sidan och om utbildningen innebär en övernattning behöver vi kunna skicka ditt namn till anläggningen för att kunna erbjuda ett rum.

Vision kommer inte att sälja dina person­uppgifter vidare till tredje part.

Vision kan komma att dela medlems­uppgifter med arbetsgivare och arbetsgivar­organisationer inför lönerevisionen för att säkerställa att medlemmens rätt till lönerevision uppfylls enligt kollektiv­avtalet. Vi kan även komma att dela medlems­uppgifter med arbetsgivare vid konflikt med arbetsgivaren.

Medlemmar med skyddad identitet

Att vara registrerad med skyddad identitet innebär andra rutiner. Vi har ingen adress­uppgift till dig utan din post skickas som förmedlings­uppdrag via Skatteverket. Har du frågor kan du kontakta Visions medlemsenhet på 0771-44 00 00.

Behandling av personuppgifter

Här listar vi vad vi använder dina personuppgifter till och vilken laglig grund som uppgiftsbehandlingen baserar sig på.

Administration av medlemskap

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Administrera ditt medlemskap och hålla dig informerad om Vision.

Avtal (medlemskap, utförande av åtgärd inför slutande av avtal).

Hjälpa dig att fullgöra ansökan om du inte har möjlighet att göra det via webben.

Berättigat intresse.

För att underlätta anslutning till Vision för dig som visat intresse.

Administrera utskick av rekryterings­belöning om du rekryterar ny medlem i samband med en medlems­rekryterings­kampanj.

Berättigat intresse.

För att uppmuntra och belöna rekrytering av nya medlemmar.

Kommunicera relevant information om Vision till dig via e-post och post.

Berättigat intresse.

För att informera berörda om nyheter och Visions verksamhet.

Upprätta bokförings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet).

Vid hot skydda anställda och förtroendevalda.

Berättigat intresse.

För att säkerställa säkerheten för den hotade.

Säkerställa att det är rätt person sker identifiering med mobilt bank-id.

Berättigat intresse.

Säkerställa att rätt person får rätt hjälp.

Säkerställa att det är rätt person sker identifiering med Freja eID.

Berättigat intressen.

Säkerställa att rätt person får rätt hjälp.

Analysera data för att ta fram rapporter för utveckling av verksamhet.

Berättigat intresse.

Utveckling av verksamheten för medlemmens bästa.

Ärenden och dina förmåner som medlem

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Uppfylla vårt uppdrag att stötta dig som medlem i de ärenden som du enligt stadgarna har rätt att få stöttning i, såsom tvist med arbetsgivare, arbetsskadeärende etc.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap).

Säkerställa att du som medlem omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap).

Teckna och administrera medlems­försäkring. Behandlingen innefattar även utskick av försäkrings­erbjudanden till dig från försäkrings­bolaget.

Avtal (försäkringsavtal).

Skapa och administrera ditt konto på Mina sidor.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap).

Administrera och utvärdera ansökningar och nomineringar till stipendier, priser och resebidrag. Innefattar hantering av extern jury.

Berättigat intresse.

För att tillhandahålla attraktiva stipendier och priser till dig som medlem.

Publicera vinnare av priser och stipendier på vision.se.

Samtycke.

Resebidrag.

Berättigat intresse.

Fackliga förhandlingar och utveckling av yrket

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Ta fram medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen och utvecklingen av ditt yrke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i detta syfte även efter avslutat medlemskap.

Berättigat intresse.

För att ta fram underlag för arbete med utveckling av yrket

Teckna avtal med arbetsgivare, t.ex. lokala avtal som innehåller personuppgifter. Även f.d. medlemmars uppgifter kan förekomma om de omfattas av aktuellt avtal.

Avtal

Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta uppfattningar om åtgärder, policyer, händelser, avtal, förhandlingar, etc.

Berättigat intresse.

För att få kännedom om opinion och åsikter för att utveckla verksamheten och yrket

Administrera konfliktåtgärder och utbetalningar vid konflikt med arbetsgivare.

Avtal (medlemskap)

Aktiviteter och medlemsbutik

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning samt för att skapa konto för dig i vår aktivitetsportal i syfte att underlätta anmälan till framtida aktiviteter.

Avtal (medlemskap).

Överföra uppgifter till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part.

Berättigat intresse.

För att administrera kost och lokaler vid aktivitet.

Ta in beställning av produkt och leverera beställda varor.

Avtal (köpet).

Förtroendeuppdrag

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Administrera förtroendeuppdrag, inklusive nomineringar, stödfunktioner och ersättningar till förtroendevalda.

Avtal (förtroendeuppdrag).

Kommunikation för genomförande av biståndsprojekt.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap).

Skydda anställda och förtroendevalda vid hot eller trakasserier.

Berättigat intresse.

För att säkerställa din säkerhet om du utsätts för hot i ditt uppdrag.

Personuppgifter för icke medlemmar

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i Vision. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet hos oss, beställer något i vår medlemsbutik eller prenumererar på vår tidning eller något av våra nyhetsbrev.

Om du har påbörjat en medlemsansökan genom att fylla i dina personuppgifter, klickat på knappen "Gå vidare" men inte slutfört alla steg av din ansökan finns dina uppgifter kvar i vårt system i tre månader. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan, utan för att vi vid behov ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på knappen "Gå vidare" vid första steget sparas inte dina uppgifter.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder en medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

 • person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön
 • betalningsinformation
 • information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter eller undersökningar.

Det kan förekomma att person- och kontaktinformation till icke medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlemsärende eller arbetsrättsligt ärende.

Vision kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Vision kan få uppgifter från arbetsgivaren för att undersöka representativiteten och erbjuda medlemskap i Vision.

Det kan även förekomma att Vision, i utbildningssyfte av personal, spelar in och sparar samtal som kommer in till medlemsenheten, Vision Direkt eller Chef Direkt. Du har alltid möjlighet att avstå från att vi sparar en inspelning, vilket anges i vårt välkomstsvar när du ringer in till oss.

Behandling av personuppgifter för att

Laglig grund

Hantera medlemsärenden i vilka du är en part eller ärenden som du kontaktar oss om.

Berättigat intresse.

För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv kontaktar oss.

Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Berättigat intresse.

För att avgöra potentiellt medlemskap i Vision och säkerställa att medlemmar omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal.

Administration av prenumeration, och leverans av vår tidning och nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Tidningen Vision delas ut till både prenumeranter och beslutsfattare och opinionsbildare som antas ha ett intresse.

Avtal (prenumeration). Berättigat intresse för övriga mottagare, för att opinionsbilda och påverka.

Administrera presskontakter och beslutsfattare.

Berättigat intresse.

För att opinionsbilda och påverka.

Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning. Uppgifter kan komma att överföras till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part.

Berättigat intresse.

För att möjliggöra deltagande på aktiviteter.

Utvärdera arbetssökande till Vision.

Förberedande åtgärder inför (anställnings)avtal.

Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta uppfattningar om åtgärder, policyer, händelser, avtal, förhandlingar, etc.

Berättigat intresse.

För att få kännedom om opinion och åsikter för att utveckla verksamhet och yrken.

Upprätta bokförings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet).

Vid hot skydda anställda och förtroendevalda.

Berättigat intresse.

För att säkerställa säkerheten för den hotade.

Kameraövervakning av entréer och nödutgångar på Visions kanslier.

Verksamheten har ett berättigat intresse att kameraövervaka lokalerna för att säkra en trygg arbetsmiljö.

Inspelning av inkommande samtal, i utbildningssyfte av personal, till medlemsenheten, Vision Direkt och Chef Direkt. Inringare ges möjlighet att avstå att Vision sparar samtalet.

Berättigat intresse.

Berättigad verksamhet, offentliggörande (personuppgifter har frivilligt offentliggjorts av den registrerade).

Värva en kollega kampanj via Visions appen.

Berättigat intresse.

Att kunna marknadsföra medlemskapet och bli en starkare kraft på arbetsmarknaden genom att optimera marknadsföringskampanjer.

Insamling av personuppgifter om icke medlemmar för att undersöka representativiteten.

Berättigat intresse.

För att avgöra potentiellt medlemskap i Vision.

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartner

Vi behandlar personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartner. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Informationen kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare.

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Kontakta leverantörer och hyresvärdar m.m.

Avtal.

Kontakta annonsörer i Tidningen Vision.

Avtal.

Tillhandahålla inpasseringskort och nycklar till lokaler samt inloggning till e-post, system och servrar.

Avtal eller berättigat intresse för att kunna administrera in- och utpassering.

Upprätta bokförings-, beskattnings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)

Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?

Om du väljer att lämna Vision kommer uppgifter om dig att sparas i ett år ifall du skulle ångra dig och vilja återuppta ditt medlemskap. Har du haft ärenden hos Vision kommer uppgifterna om ditt ärende att sparas i 10 år.

Personuppgifter om potentiella medlemmar (som inte rekryterats) rensas efter tre månader.

Om du kontaktar Vision utan att vara medlem kan vi komma att spara ärendet i upp till tre månader efter att du hört av dig. Du kan även förekomma i ärenden från medlemmar i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Denna typ av ärenden sparas i 10 år efter att medlemmen i fråga har avslutat sitt medlemskap.

I samband med löneöversyn kan uppgifter förekomma även över icke medlemmar i underlag från arbetsgivare. Dessa raderas direkt efter att matchning gjorts för att identifiera medlemskap.

Beställer du något från Visions medlemsbutik kommer uppgifter om köpet att sparas i 36 månader efter avslutad beställning, eftersom det är så länge reklamationsrätten gäller om din vara skulle vara defekt.

Deltar du i en aktivitet eller utbildning som Vision arrangerar sparas uppgifter om ditt deltagande under hela tiden för ditt medlemskap, i utvärderingssyfte och för att dokumentera kompetensförsörjning. Om du inte är medlem och deltar i en aktivitet eller utbildning kommer dina uppgifter om deltagandet raderas, förutom när de behöver sparas i bokföringssyfte. Om du svarar på en enkät kommer dina svar att sparas under den tid som krävs för att utvärdera enkäten och göra jämförelser över tid. Denna undersökningsperiod sträcker sig upp till 6 år.

Uppgifter som behandlas om leverantörer och samarbetspartner raderas så snart de inte är aktuella eller när leverantörs- eller partnerskapsrelationen har upphört.

Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan till exempel bli aktuellt vid pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare. Vision för statistik i syfte att utveckla professionerna och personuppgifter kan sparas längre i underlag för denna statistik även efter avslutat medlemskap. Vision har också skyldighet enligt lag att spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som omfattas av skattelagstiftningen.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad hos Vision har du enligt dataskyddsförordningen rätt att

 • få en kopia på de personuppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag) och information om behandlingen. En sådan förfrågan kan du lämna via mejl till dataskyddsansvarig@vision.se.
 • begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgifts­behandlingen. Som medlem är det bästa sättet att du kontrollerar via Mina sidor vad vi har för information om dig och att du själv rättar dina uppgifter där. Du kan också meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till dataskyddsansvarig@vision.se.
 • få uppgifter om dig raderade. För att använda den möjligheten kontaktar du vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tco.se. Det kan vara i följande fall:
  • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för.
  • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Du motsätter dig personuppgifts­behandling som sker efter en intresseavvägning och det finns inte berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt. Detta hanteras i så fall genom ett avtal med Vision där villkoren för raderingen regleras. 
 • begära begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I så fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
 • göra invändningar gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning efter en intresseavvägning.
 • inte bli föremål för beslut som bara grundas på automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Vision och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund. Begäran om detta ska lämnas till dataskyddsansvarig@vision.se.

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss