Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så här använder vi dina personuppgifter

Vision värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du som registrerad hos oss är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt. Här hittar du information om hur Vision samlar in och hanterar dina personuppgifter, för vilket ändamål, samt vilka rättigheter du som är registrerad hos Vision har.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av anställda på Vision eller förtroendevalda utsedda av Visions avdelningar eller klubbar. Detta för att ingen obehörig behandling ska ske. Personuppgifterna behandlas i säkra system för att undvika obehörig åtkomst. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.

Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att vi ska förstå hur webbplatsen och sociala medier används. Vi kan även vidarebefordra information till de analysföretag som vi samarbetar med. Du kan ändra dina inställningar när du vill.

Ändra dina inställningar för cookies

Medlemmars personuppgifter

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter regleras av våra stadgar. Syftet är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Vision.

Vi använder uppgifterna för att informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen för vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap, till exempel för att kunna fakturera och ta emot betalning för medlemsavgifter.

Visions stadgar

Vi kommunicerar med dig på den mejladress du har registrerad hos oss på Vision. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss utan en privat. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

Mina sidor

Medlemsutskick

Vision vill skicka information till dig så att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv, det kan handla om löner och avtal, nyheter på arbetsmarknaden och din bransch, utbildningar och annat som bidrar till att vi tillsammans kan öka i facklig styrka. Du väljer vilka utskick du vill ha genom att logga in på Mina sidor. Om du inte hanterar dina prenumerationer så kommer du få alla våra utskick.

Mina sidor

Information från din lokala klubb/avdelning kan du inte tacka nej till. Ta kontakt med din klubb/avdelning om du har frågor om dessa nyhetsbrev.

Hitta din avdelning eller klubb

Du kan inte heller tacka nej till facklig information som berör dig som medlem exempelvis lagar, avtal och annan viktig samhällsinformation samt betalningsinformation.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar till Vision

För att Vision ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem behöver du lämna viss information om dig själv i samband med medlemsansökan eller under ditt medlemskap. Du kan när som helst uppdatera de uppgifter du har lämnat till Vision.

Uppgifter som vi behöver hämta från andra

Vision arbetar för att hålla dina adressuppgifter uppdaterade och använder därför en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokföringsregister.

Vi kan också få information om din inkomst via förtroendevalda som genomfört en lönerevision. Dessa uppgifter kommer då i grunden från din arbetsgivare.

När Vision administrerar ärenden som till exempel tvist med arbetsgivare, kan information om händelseförlopp inhämtas från andra involverade parter. Denna information kan innehålla personuppgifter om dig.

Vision kan även behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryteringskampanjer, nomineringar till förtroendeuppdrag, priser eller stipendier. I dessa fall informerar vi dig om det senast i samband med att vi samlar in uppgifterna.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I vissa fall skickar vi dina uppgifter vidare till en annan part. Det kan gälla för att uppdatera vårt adressregister, för att kunna erbjuda dig medlemsförmåner eller för att du ska kunna logga in på vår webbplats. Vi ställer då krav på dessa parter att de ska uppfylla säkerhetskraven som regleras i gällande lagstiftning.

Vi skickar vidare dina personuppgifter till de försäkringsbolag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda dig förmånliga försäkringar.

Vision delar uppgifter med tryckeri och postleverantörer för att kunna skicka ut medlemstidningen, och med arbetsgivare i det fall det regleras av kollektivavtal eller det efterfrågas i samband med tvist eller löneöversyn.

Dina personuppgifter kan också lagras eller delas med samarbetspartners som hanterar eller ger support till vår IT-miljö, till exempel vårt medlemssystem eller vår webbplats.

Vi kan komma att dela uppgifter med andra myndigheter som SCB och Skatteverket om det regleras av annan lagstiftning.

Om du väljer att använda någon av Visions tjänster eller gå någon av våra utbildningar så ber vi dig att läsa vad det är du godkänner i samband med detta. Information finns på anmälningssidan och om kursen/konferensen innebär en övernattning behöver vi kunna skicka ditt namn till anläggningen för att kunna erbjuda ett rum.

Vision kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Medlemmar med skyddad identitet

Att vara registrerad med skyddad identitet innebär andra rutiner. Vi har ingen adressuppgift till dig utan din post skickas som förmedlingsuppdrag via Skatteverket. Har du frågor kontakta Medlemsenheten 0771-44 00 00.

Administration av medlemskap

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Administrera ditt medlemskap och hålla dig informerad om Vision.

Avtal (medlemskap, utförande av åtgärd inför slutande av avtal)

Hjälpa dig att fullgöra ansökan om du inte har möjlighet att göra det via webben.

Berättigat intresse.

För att underlätta anslutning till Vision för dig som visat intresse

Administrera utskick av rekryteringsbelöning om du rekryterar ny medlem i samband med en medlemsrekryteringskampanj.

Berättigat intresse.

För att uppmuntra och belöna rekrytering av nya medlemmar

Kommunicera relevant information om Vision till dig via e-post och post.

Berättigat intresse.

För att informera berörda om nyheter och Visions verksamhet

Upprätta bokförings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)

Vid hot skydda anställda och förtroendevalda.

Berättigat intresse.

För att säkerställa säkerheten för den hotade

Ärenden och dina förmåner som medlem

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Uppfylla vårt uppdrag att stötta dig som medlem i de ärenden som du enligt stadgarna har rätt att få stöttning i, såsom tvist med arbetsgivare, arbetsskadeärende etc.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap)

Säkerställa att du som medlem omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap)

Teckna och administrera medlemsförsäkring. Behandlingen innefattar även utskick av försäkringserbjudanden till dig från försäkringsbolaget.

Avtal (försäkringsavtal)

Skapa och administrera ditt konto på Mina sidor.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap)

Administrera och utvärdera ansökningar och nomineringar till stipendium, priser och resebidrag. Innefattar hantering av extern jury.

Berättigat intresse.

För att tillhandahålla attraktiva stipendier och priser till dig som medlem

Publicera vinnare av priser och stipendier på vision.se.

Samtycke

Resebidrag.

Berättigat intresse.

Fackliga förhandlingar och utveckling av yrket

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Ta fram medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen och utvecklingen av ditt yrke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i detta syfte även efter avslutat medlemskap.

Berättigat intresse.

För att ta fram underlag för arbete med utveckling av yrket

Teckna avtal med arbetsgivare, t.ex. lokala avtal som innehåller personuppgifter. Även f.d. medlemmars uppgifter kan förekomma om de omfattas av aktuellt avtal.

Avtal

Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta uppfattningar om åtgärder, policyer, händelser, avtal, förhandlingar, etc.

Berättigat intresse.

För att få kännedom om opinion och åsikter för att utveckla verksamheten och yrket

Administrera konfliktåtgärder och utbetalningar vid konflikt med arbetsgivare.

Avtal (medlemskap)

 Aktiviteter och medlemsbutik

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning samt för att skapa konto för dig i vår Aktivitetsportal i syfte att underlätta anmälan till framtida aktiviteter.

Avtal (medlemskap)

Överföra uppgifter till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part.

Berättigat intresse.

För att administrera kost och lokaler vid aktivitet 

Ta in beställning av produkt och leverera beställda varor.

Avtal (köpet)

Förtroendeuppdrag

Behandling av personuppgifter för att: 

Laglig grund

Administrera förtroendeuppdrag, inklusive nomineringar, stödfunktioner och ersättningar till förtroendevalda.

Avtal (förtroendeuppdrag)

Kommunikation för genomförande av biståndsprojekt.

Berättigat intresse.

Avtal (medlemskap)

Skydda anställda och förtroendevalda vid hot eller trakasserier.

Berättigat intresse.

För att säkerställa din säkerhet om du utsätts för hot i ditt uppdrag

Personuppgifter för ickemedlemmar

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i Vision. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet hos oss, beställer något i vår medlemsbutik eller prenumererar på vår tidning eller något av våra nyhetsbrev.

Om du påbörjat en medlemsansökan genom att fylla i dina personuppgifter och klickat på knappen "Gå vidare" men inte slutfört alla steg av din ansökan, finns dina uppgifter kvar i vårt system i tre månader. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan utan för att vi vid behov ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på knappen "Gå vidare" vid första steget, sparas inte dina uppgifter.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

 • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön
 • Betalningsinformation
 • Information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter eller undersökningar

Det kan förekomma att person- och kontaktinformation till icke-medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlems- eller arbetsrättsligt ärende.

Vision kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Det kan även förekomma att Vision, i utbildningssyfte av personal, spelar in och sparar samtal som kommer in till medlemsenheten, Vision Direkt eller Chef Direkt. Du har alltid möjlighet att avstå från att vi sparar en inspelning, vilket anges i vårt välkomstsvar när du ringer in till oss.

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Hantera medlemsärenden i vilka du är en part eller ärenden som du kontaktar oss om.

Berättigat intresse.

För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv kontaktar oss

Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Berättigat intresse.

För att avgöra potentiellt medlemskap i Vision och säkerställa att medlemmar omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal

Administration av prenumeration, och leverans av vår tidning och nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Tidningen Vision delas ut till både prenumeranter och beslutsfattare och opinionsbildare som antas ha ett intresse.

Avtal (prenumeration). Berättigat intresse för övriga mottagare, för att opinionsbilda och påverka

Administrera presskontakter och beslutsfattare.

Berättigat intresse.

För att opinionsbilda och påverka.

Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning. Uppgifter kan komma att överföras till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part.

Berättigat intresse.

För att möjliggöra deltagande på aktiviteter

Utvärdera arbetssökande till Vision.

Förberedande åtgärder inför (anställnings)avtal.

Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta uppfattningar om åtgärder, policyer, händelser, avtal, förhandlingar, etc.

Berättigat intresse.

För att få kännedom om opinion och åsikter för att utveckla verksamhet och yrken

Upprätta bokförings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)

Vid hot skydda anställda och förtroendevalda.

Berättigat intresse.

För att säkerställa säkerheten för den hotade

Kameraövervakning av entréer och nödutgångar på Visions kanslier.

Verksamheten har ett berättigat intresse att kameraövervaka lokalerna för att säkra en trygg arbetsmiljö.

Inspelning av inkommande samtal, i utbildningssyfte av personal, till medlemsenheten, Vision Direkt och Chef Direkt. Inringare ges möjlighet att avstå att Vision sparar samtalet.

Berättigat intresse.

Berättigad verksamhet, offentliggörande (personuppgifter har frivilligt offentliggjorts av den registrerade).

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartners

Vi behandlar personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Informationen kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare.

Behandling av personuppgifter för att:

Laglig grund

Kontakta leverantörer och hyresvärdar m.m.

Avtal

Kontakta annonsörer i Tidningen Vision.

Avtal

Tillhandahålla inpasseringskort och nycklar till lokaler samt inloggning till e-post, system och servrar.

Avtal eller berättigat intresse för att kunna administrera in- och utpassering

Upprätta bokförings-, beskattnings- och revisionsunderlag.

Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet)

Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?

Om du väljer att lämna Vision kommer uppgifter om dig att sparas i ett år för den händelse du skulle ångra dig och vilja återuppta ditt medlemskap. Har du haft ärenden hos Vision kommer uppgifterna kring ditt ärende att sparas i 10 år.

Personuppgifter om potentiella medlemmar (som inte rekryterats) rensas efter tre månader.

Om du kontaktar Vision utan att vara medlem kan vi komma att spara ärendet upp till tre månader efter att du hört av dig. Du kan förekomma i ett ärende från medlem i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Denna typ av ärenden sparas i 10 år efter att medlemmen avslutat sitt medlemskap.

I samband med löneöversyn kan uppgifter förekomma även över icke-medlemmar i underlag från arbetsgivare. Dessa raderas direkt efter att matchning gjorts för att identifiera medlemskap.

Beställer du något från Visions medlemsbutik kommer uppgifter om köpet att sparas i 36 månader efter avslutad beställning, då det är så länge reklamationsrätten gäller om din vara skulle vara defekt.

Deltar du i en aktivitet eller utbildning som arrangeras av Vision sparas uppgifter om deltagandet under hela tiden för ditt medlemskap i utvärderingssyfte och för att dokumentera kompetensförsörjning. Om du inte är medlem och deltar i en aktivitet eller utbildning kommer dina uppgifter om deltagandet raderas förutom då de behöver sparas i bokföringssyfte.

Uppgifter som behandlas om leverantörer och samarbetspartners raderas så snart de inte är aktuella eller då leverantörs- eller partnerskapsrelationen upphört.

Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan till exempel bli aktuellt vid pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare etc. Vision för statistik i syfte att utveckla professionerna och personuppgifter kan sparas längre i underlag för denna statistik även efter avslutat medlemskap. Vision har också skyldighet enligt lag att spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som omfattas av skattelagstiftningen.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad hos Vision har du enligt dataskyddsförordningen rätt till:

 • Att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag) och information om behandlingen. En sådan förfrågan ska lämnas till dataskyddsansvarig@vision.se
 • Att begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Som medlem är bästa sättet att du via Mina sidor på Vision.se kontrollerar vad vi har för information om dig och att du där själv rättar dina uppgifter. Du kan också meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till dataskyddsansvarig@vision.se
 • Radering av uppgifter om dig, vilket kan vara i fall där:
  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
   Detta hanteras i så fall genom ett avtal med Vision där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tco.se
 • Begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.
 • Rätten att göra invändningar gäller när personuppgift behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning efter en intresseavvägning.
 • Att inte bli föremål för beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Vision och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund. Begäran om detta ska lämnas till dataskyddsansvarig@vision.se

Om du har frågor

Vision som organisation (org.nr 802001–8019) är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som har som ansvar att se till att vi följer gällande lagstiftning över personuppgiftsbehandlingar. Visions dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. Du når dem via e-post: dataskyddsombud@tco.se

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Vision har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) rörande Visions behandling av dina personuppgifter.

Mer info finns på imy.se.

Nyheter

Till arkivet

2053 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Vårt frågeforum