Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Illustration. Avtal.

Avtal klart: Ny pensionslösning för räddningstjänsten

2022-11-24

Nytt avtal klart för pensionslösning inom räddningstjänsten, SAP-R.

Centrala parter har tecknat överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. SAP-R stängs för den som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023. I stället ges ett tillägg på 2 000 kronor per månad under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Detta sker samtidigt som tjänstepensionsavtalen utvecklas för anställda inom kommun och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. AKAP-KL byter namn till AKAP-KR där pensionsavsättningarna ökar. De flesta kommer att föras över från KAP-KL till AKAP-KR med vissa undantag. Samma regler gäller för alla anställda, även för dig som arbetar inom räddningstjänsten. SAP-R kommer att finnas kvar i båda pensionsavtalen under de förutsättningar som framgår nedan.

– Från att medlemmar har kunnat drabbas av en låg allmän pension så finns nu möjlighet till det omvända. Nu ges möjlighet till en pensionsförstärkning för de som jobbar i utryckningsstyrka. Detta är mycket positivt för den livslånga pensionen och särskilt nu när yrkeslivet behöver bli längre för alla, säger Sari Wonsell, ombudsman på Vision. 

Bakgrund

SAP-R är en särskild avtalspension som möjliggör för personal inom räddningstjänst med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka att kunna gå i pension redan vid 58 års ålder. De höjda åldersgränserna för bland annat allmän pension har dock gjort att den befintliga modellen inte längre är hållbar, bland annat på grund av att den enskilda arbetstagaren riskerar en alldeles för låg allmän pension vid tidig pensionsavgång. Parterna har därför kommit överens om en modell som möjliggör ett förlängt arbetsliv och kompetensutveckling under yrkeslivet.

Den nya modellen säkerställer att:

  • Anställda inom räddningstjänsten före 1 januari 2023 behåller rätt till SAP-R på samma villkor som idag.
  • Nytt är rätt att skjuta upp sitt uttag av SAP-R och fortsätta arbeta under sådan tid.  När uttag av SAP-R skjuts upp ges extra tillägg till tjänstepensionen på 12 procent till maximalt 65 års ålder. Man kan också välja att avsäga sig sin framtida rätt till SAP-R helt och gå över till den nya modellen med ett tillägg på 2 000 kronor per månad.  
  • Anställd före 1 januari 2023 som inte kan uppfylla tidsvillkoren för SAP-R kommer istället att få tillägget på 2 000 kronor per månad.
  • De som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023 får ett tillägg på 2000 kronor per månad under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. Tillägget betalas till tjänstepension men kan istället tas ut som lön.
  • Alla som är anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till ett utökat stöd för karriärplanering och kompetensutveckling. Det gäller oavsett om du är anställd före eller efter årsskiftet 2022/2023. Syftet är att vidga möjlighet till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig.

För dig som redan är anställd eller som tidigare varit varaktigt anställd i räddningstjänsten och anställs på nytt någon gång efter den 31 december 2022

Kraven för rätt till SAP-R för arbetstagare med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka är desamma som idag. Villkoren för rätt till SAP-R är alltså oförändrade och befintligt regelverk gäller fortsatt för tid framåt. Detta gäller även tidigare anställda inom räddningstjänsten som återkommer efter den 31 december 2022.

Nytt är att du kan skjuta upp uttaget av SAP-R och komma överens med din arbetsgivare om att fortsätta arbeta och i stället få ett tillägg till tjänstepensionen på 12 procent av den pensionsgrundande lönen under sådan tid. Uttaget av SAP-R kan skjutas upp ett år i taget eller under annan tidsperiod som du och arbetsgivaren kommer överens om. Uttaget kan alltså skjutas upp flera gånger, men maximalt fram till 65 års ålder. Kvalifikationskraven för SAP-R behöver endast uppfyllas vid första tillfället som SAP-R skjuts upp. När du väl börjat skjuta upp uttaget av SAP-R kan du alltså arbeta med andra arbetsuppgifter som du kommer överens med din arbetsgivare om samtidigt som du har rätt att behålla din tidigare grundlön, dock utifrån sysselsättningsgrad. Det utesluter naturligtvis inte även högre lön.

Arbetsuppgifterna bestäms med hänsyn till ditt behov, förutsättningar och önskemål med arbetsgivarens kompetensbehov som utgångspunkt. Förutsättningen för att få den extra pensionsavsättningen är att du och arbetsgivaren är överens om arbetsuppgifternas innehåll.

Du kan också helt välja bort en eventuell framtida SAP-R och i stället välja att få tillägget på 2 000 kronor som beskrivs nedan.

Den som inte kommer kunna uppfylla tidsvillkoren för SAP-R kommer i stället att få tillägget på 2 000 kronor som beskrivs nedan och utifrån de förutsättningarna.

Så fungerar tillägget på 2 000 kr för dig som anställs efter årsskiftet

Tillägget på 2 000 kronor per månad betalas i första hand till tjänstepensionen, men är möjligt att i stället få som lön. Du kan bestämma det kalenderårsvis om du vill. Det krävs att tjänstgöringen huvudsakligen är i utryckningsstyrka och att man har den så kallade SMO-utbildningen, motsvarande äldre utbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Om man inte har sådan utbildning börjar tillägget betalas ut först efter två års anställning inom räddningstjänsten.

Storleken på tillägget kommer framöver att förhandlas i samband med förhandlingar om lön och allmänna villkor.

Karriärplanering och kompetensutveckling

Oavsett om du är anställd med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka före eller efter årsskiftet införs ansvar för arbetsgivaren att öka dina förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Det ska ske genom karriärplanering och kompetensutveckling i god tid. Det kan ingå som en del i exempelvis medarbetarsamtal och ska dokumenteras. Du och arbetsgivaren kan komma överens om insatser för att möjliggöra kompetensutveckling. Syftet är att vidga möjligheten till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. Det kan handla om arbetsuppgifter inom räddningstjänsten eller inom arbetsgivarens övriga verksamhetsområden alternativt utanför arbetsgivarens verksamhet.

Kontakt och mer information

För frågor om nya pensionsavtalet kontakta Sari Wonsell, pensionsexpert på Vision, 072 454 42 18

Mer info hos OFR (ofr.se)

Nyheter

Till arkivet

Fakta

De centrala parterna består av: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala Företagens Arbetsgivarorganisation samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss