Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Illustration. Digitalisering.

Så påverkar digitaliseringen vår arbetsmiljö

2022-05-11

Många delar av arbetslivet har påverkats och förändrats av digitaliseringen. Men hur påverkar det vår arbetsmiljö och hur ska vi göra för att nyttja fördelarna? Arbetsmiljöforskarna Kristina Palm och Calle Rosengren delar med sig av sina bästa tips.

Fakta

Kristina Palm, Arbetsmiljöforskare vid Karolinska Institutet och Karlstad universitet

Calle Rosengren, Arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet

På många sätt har digitalisering förbättrat människors arbetsmiljö. Robotik gör det möjligt att ta bort repetitiva arbetsuppgifter som exempelvis tunga lyft medan digitala IT-lösningar kan ge medarbetare större inflytande på sin arbetsplats.

Men samma digitala teknik kan skapa både möjligheter och utmaningar beroende på situation och hur det hanteras.

– Ett konkret exempel är hur digitala kommunikationskanaler skapar bra förutsättningar att hålla igång relationer. Samtidigt ställer det ökade krav på tillgänglighet. Det i sin tur skapar en högre belastning på de kognitiva förmågorna vilket kan leda till att vi blir trötta, utmattade och får svårt att fokusera, säger arbetsmiljöforskarna Calle Rosengren och Kristina Palm.

I rapporten ”Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer”, i delen ”Digitalisering och arbetsmiljö”, undersöker Calle och Kristina digitaliseringens konsekvenser för arbetsmiljön och det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I mars tilldelades de utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för sina studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv. 

Sätt upp ramar på arbetsplatsen

Digitalisering har skapat många möjligheter både för organisationer och individer – inte minst under pandemin. Många delar av samhället kunde fortsätta fungera till följd av digitalisering och många har dessutom kunnat arbeta mer fokuserat och produktivt när de jobbat hemifrån.

Men en direkt effekt av att det går att jobba var som helst och när som helst är att det suddar ut gränserna mellan arbete och privatliv.

– Med hjälp av digitalisering går det att balansera arbetet och privatlivet men ändå vara ständigt tillgänglig, vilket skulle kunna vara problematiskt för återhämtning. Ett sätt att möta det är att ha en dialog kring tillgänglighet på arbetsplatsen. Suntarbetsliv har tagit fram en film som kan fungera som ett stöd. Hur ser var och en på tillgänglighet och vilka förväntningar har vi på varandra? Det är frågor som är bra att diskutera för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Kristina Palm.

Digi-ronden (suntarbetsliv.se)

Tekniken i sig kan vara bra, men beroende på hur den införs kan den få både negativa och positiva konsekvenser för arbetsmiljö. Med hjälp av digitala lösningar går det exempelvis att se hur länge en viss person har varit inloggad i Teams eller hur länge hemtjänstpersonalen varit inne hos en brukare.

Involvera många

– Även om tekniken skapar många möjligheter är det viktigt att fundera över hur den ska användas och vem som ska vara med och ta fram de lösningar som ska användas. Det finns annars en risk att vi skapar en kontrollkultur och det kan vara väldigt problematiskt, säger Calle Rosengren.

Det är lätt att tro att all typ av digitalisering gör arbetsmiljön bättre, men så är inte alltid fallet. Nyckeln till att lyckas med införandet av ny teknik är därför att involvera medarbetarna.

– Chefer behöver först och främst förstå vad digitaliseringen kan få för konsekvenser. Se därför till att involvera chefer i alla led, skyddsombud och representanter från medarbetarna när nya digitala lösningar ska implementeras på arbetsplatsen, säger Kristina Palm.

Både bryter och skapar isolering

En av många fördelar med digitalisering är att det kan bidra till ett flexibelt arbetsliv i tid och rum. Samtidigt kan det flexibla och digitala arbetslivet bidra till en professionell isolering där man inte får möjlighet att utveckla sin kunskap tillsammans med andra. Det kan exempelvis skapa begränsade möjligheter att göra karriär.

– Vi ser att det finns specifika riskgrupper, dels har kvinnor i tidigare forskning rapporterat att deras arbete värderas lägre när de arbetar mycket på distans, dels har nyanställda svårare att både lära sig arbetet och komma in i en social gemenskap när mycket av arbetet sker på distans. Där gäller det för chefer att ha en tydlig idé kring hur arbetsprestation ska utvärderas och onboarding, säger Calle Rosengren.

Nycklar för att skapa en bra arbetsmiljö med hjälp av teknik

  • Involvera de som berörs av tekniken innan och under tiden den införs.
  • Diskutera hur ni vill ha det på just er arbetsplats, exempelvis vad som gäller kring tillgänglighet.
  • Fundera över vilken företagskultur ni vill ha och hur digitaliseringen kan påverka den både positivt och negativt.
  • Skapa tydliga ramar för onboarding.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss