Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Personer som är kollegor och illustrerar hur man bäst undviker konflikter på arbetsplatsen

Så undviker du konflikter på arbetsplatsen

2022-08-18

Semestern är förbi och det är dags att ses på kontoret igen. Skönt tycker vissa, oroligt tycker andra. Efter några år präglade av pandemi finns en risk att konflikter som legat och pyrt under ytan åter bubblar upp igen. Thomas Jordan, universitetslektor och expert på konfliktlösning, delar med sig av sina bästa råd kring hur konflikter kan hanteras på arbetsplatsen.

I takt med att allt fler återvänder till jobbet efter semestern ökar risken för att konflikter tar ny fart. Det kan handla om nya motsättningar eller konflikter som pågått under kortare eller längre tid och som inte blivit lösta och som nu tar ny fart. Det kan också skapas konflikter kring hur pandemin i nuläget ska hanteras på arbetsplatsen.

– Många menar att vi tagit oss igenom pandemin eftersom det gått en tid sedan vi på allvar hade påbjudet distansarbete. Men många befarar också en ökad smittspridning när vi återgår till jobbet. Det kan finnas olika uppfattningar om hur vi ska hantera pandemin. Som arbetsgivare gäller det här att vara så tydlig som det bara går gällande riktlinjer på arbetsplatsen för att undvika konflikter, säger Thomas Jordan, universitetslektor i arbetsplatskonflikter vid Göteborgs Universitet.

Under pandemin är det många som upplevt stora fördelar med att arbeta hemifrån, exempelvis genom att slippa resa till jobbet. När vi återgår till det normala kan det skapa en irritation om vissa medarbetare får arbeta hemifrån och vissa inte.

Ta reda på vad konflikten handlar om

Oavsett vad en konflikt i grunden bottnar i är det alltid viktigt att omsorgsfullt försöka formulera vad friktionen handlar om, menar Thomas Jordan.

– Man kan se på konflikter som blockerade önskemål. Vad är det för konkreta önskemål som de inblandade har? Vet man det eller är det fortfarande oklart? I många konflikter är det lätt att bli upptagen med att reta sig på vad andra har sagt och gjort. Tricket är att kunna ta steget vidare. Innan man vet vad konflikten konkret handlar om är det nämligen svårt att göra en klok bedömning av hur man på bäst sätt bär sig åt för att ta nästa steg.

Inventera önskemål

Om det inte finns på riktigt etablerade konflikter är det en god idé att göra en inventering av vad folk bär på för frågor och önskemål, i förebyggande syfte.

– Reder man inte ut det i tid finns risk att det skapar onödig irritation eller en känsla av att en fråga är olöst. Att förebygga konflikter genom att tydligt identifiera frågor är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och borde prioriteras på alla arbetsplatser.

En konflikt kan innebära så mycket. Ordet kan användas för att beskriva något som pågått i tre minuter, likväl som i flera decennier. Arbetsmiljöundersökningar som görs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket visar att ungefär 30 procent svarar ja på frågan om de varit inblandade i en konflikt med kollegor eller chef.

– Om vi har en bred syn på vad en konflikt innebär så kan vi dra slutsatsen att det är vanligt förkommande, även om det för den sakens skull inte behöver vara så dramatiskt, säger Thomas Jordan.

Skribent: Sofie Lundmark

Undvik arbetsplatskonflikter

Thomas bästa tips till chefer:

  • Skapa lämpliga forum för regelbundna avstämningar. Tröskeln för att ta upp eventuella motsättningar i arbetsgruppen sänks om det blir tydligt var, när och hur frågor går att ventilera.
  • Var saklig, pragmatisk och villig att lyssna och lösa.
  • Dra inga förhastade slutsatser innan du har undersökt alla ingångar.

Thomas bästa tips till medarbetare:

  • Låt inte saker gå för långt innan du tar upp det med chefen.
  • Fastna inte i vem som sagt vad och hur. Försök istället sätta ord på vilka önskemål som finns för att reda ut hur situationen kan lösas.
  • Om det inte redan finns på arbetsplatsen – efterfråga en arbetsmiljögrupp. Det kan fungera om ett naturligt forum att ta upp eventuella missnöjen.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss