• Pia Throedsson kan jobba på distans, men väljer att inte göra det.

Arbetsmarknad

Chefer: "Svårare leda på distans"

27 mars 2024

Att leda medarbetare på distans är svårare än att leda när alla är samlade på arbetsplatsen. Det menar över hälften av Visions chefsmedlemmar.

Distansarbete är en het potatis på många arbetsplatser. Enligt en enkät som Tidningen Vision har gjort uppger fler än var tredje Visionsmedlem att deras arbetsgivare försöker inskränka möjligheterna till distansarbete det senaste året. 

Det är kanske inte så konstigt. Över hälften av de chefer som har svarat på enkäten, 54 procent, uppger att de tycker att det är svårare att arbetsleda när medarbetarna arbetar på distans. Så här skriver en av de chefer som har besvarat enkäten:

”Svårt att följa upp måendet hos medarbetaren. Jag upplever att det också ställer än mer krav på ansvarstagande för sitt eget mående och utveckling för medarbetaren. Svårt också att få ihop "laget" om inte alla är på plats samtidigt.”

→ Leda på distans succé i Borlänge

En dag på distans vanligast

Majoriteten av cheferna, över 57 procent, jobbar själva minst en dag i veckan på distans. En dag från kontoret är också den vanligaste mängden distansarbete för chefer. Samtidigt uppger 43 procent som har besvarat enkäten att de aldrig jobbar på distans.

Pia Throedsson, enhetschef inom äldreomsorgen i Kävlinge kommun, är en av dem.

– Jag kan jobba på distans, men väljer att inte göra det. Jag gjorde inte ens det under pandemin. Inte en enda dag, berättar hon.  

Pia Throedsson tycker det är svårt att kombinera distansarbete och ledarskap.

– Jag har svårt att jobba på distans, eftersom jag har personalansvar. Att jobba på distans gör att jag inte kan hantera saker som dyker upp, det är alltid svårt att gå in i diskussioner om man inte har varit på plats. Som chef inom äldreomsorgen tycker jag inte att man ska jobba hemifrån. Jag har drygt 40 medarbetare, och jag vill veta vad som händer på boendena, hur är det med brukarna, om anhöriga har hört av sig. Jag vill ge den tryggheten till personalen genom att vara på plats, säger hon.

→ Så får du medarbetarna att komma tillbaka till kontoret

"Negativ kultur kryper tillbaka utan närvaro"

Hon menar att en fysiskt närvarande chef är viktigt i vissa verksamheter.

– Jag har jobbat inom omsorgen i 50 år och vart man än kommer så är det kulturer som sitter i väggarna. Och negativ kultur är svåra att bli av med. Trots att man har handledning och utbildningar och gör ett förändringsarbete så kryper det gamla lätt tillbaka. Därför behövs chefen på plats.

Tidningen Visions enkät har besvarats av nästan 1700 personer, varav 174 har uppgett att de är chefer.  Av cheferna har 90 valt att skriva ett längre svar kring sin syn på distansarbete. Här är en bråkdel av vittnesmålen: