Arbetsmiljö

Leda på distans – succé i Borlänge

17 februari 2023

Chefer och medarbetare i Borlänge kommun fick möjlighet att under ett projekt jobba delvis på distans. Arbetssättet blev så populärt att man valde att fortsätta. Men för att hybridjobbande ska funka krävs en speciell egenskap hos cheferna.

Under hösten 2021 tackade 76 av de 102 medarbetarna och cheferna på samhällsbyggnadssektorn i Borlänge kommun ja till att jobba på distans under max 50 procent av arbetstiden.

Tanken var att man under sex månader skulle följa hur arbetsmiljön påverkades av det. Enligt de medarbetarenkäter som gjorts är det många som upplever att de blir mer effektiva när de arbetar hemifrån och att de får ihop sitt livspussel på ett bättre sätt, berättar Charlotta Olsson, som är chef över samhällsbyggnadssektorn.

– Det är i dag också helt nödvändigt för chefer att kunna erbjuda möjligheten att jobba delvis på distans där det är möjligt för att de ska kunna rekrytera folk, säger hon.

"Viktigt att visa tillit"

Men för att hybridjobbandet ska fungera i praktiken måste man jobba med sin förmåga att visa tillit till medarbetarna, anser hon.

– Har man inte tillit går det inte. Ett bra sätt att leda är att följa verksamhetens framgångar och hålla koll på att det som ska göras verkligen blir gjort. Och det blir det ju, säger hon.

I slutet av april förra året avslutades projektet, men möjligheten att jobba halvtid på distans finns kvar. Några mindre justeringar har dock gjorts. Det har till exempel fungerat dåligt att ha schemalagda dagar i veckan då man måste vara på plats på kontoret och därför har den bestämmelsen tagits bort. Och den som vill jobba delvis hemifrån får inte ha kvar något eget rum på kontoret. Det får bara den som jobbar heltid på kontoret.

Många möten på kontoret

Men många möten hålls fortfarande på kontoret. Något som är bra för arbetsmiljön, anser Charlotta Olsson.

– För att inte ”tappa” medarbetarna och behålla en god arbetsmiljö är det viktigt att ha fysiska möten och att ses och prata över en lunch eller en fika ibland. Man blir väldigt effektiv när man jobbar hemma, men man delar inte med sig lika mycket.

Själv är hon på plats på kontoret varje dag, men har inte längre något eget rum.

– Jag tycker det är roligt och trivs med att vara nära medarbetarna. Men vem vet hur det blir i framtiden?

Läs mer:

Testar: halva tiden hemma, halva på kontoret

Chefer utbildas i tillitsbaserat ledarskap