• Många upplever att kraven att vara på plats på kontoret ökar.

Arbetsmiljö

Distansarbete: Nu ökar kraven på att vara på kontoret

19 mars 2024

Ny trend: En tredjedel uppger att kraven på att vara på plats på kontoret ökar. Det visar Tidningen Visions undersökning om distansarbete. Så förklarar experterna varför chefen vill att du ska komma in.

Omkring hälften av Visions medlemmar jobbar på distans någon dag per vecka. Vanligast är att jobba på distans en till två dagar/vecka. Det visar Tidningen Visions undersökning som besvarats av över 1 600 medlemmar och har en svarsfrekvens på 34 procent. 

Men distansarbetet börjar ifrågasättas. En tredjedel av de som svarat på undersökningen uppger att kraven på att vara på plats på kontoret/arbetsplatsen ökar. 

"Viktigt för gemenskapen"

Den förklaring medarbetarna får av chefen till varför de uppmanas att komma in mer är att det är viktigt för arbetsgemenskapen. Men ganska många har inte fått någon förklaring alls till de nya, hårdare kraven.

För många är det här dåliga nyheter – omkring en fjärdedel säger att de redan idag är missnöjda med att de inte får jobba på distans så mycket som de önskar. Och omkring 60 procent uppger att möjligheten att distansjobba är mycket eller ganska viktig när de väljer arbetsgivare. 


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Så får du jobba mer på distans
→ Så tycker vi om distansarbete - 30 röster om för- och nackdelarna
→ Distansarbete här för att stanna i Luleå


Gunnar Aronsson är professor emeritus i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. För ett par år sedan gjorde han på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap en översikt av den internationella forskningen om distansarbetets effekter under pandemin.Han tror att tillbakagången som skymtas nu kan bero på att samarbetet i en arbetsgrupp kan påverkas negativt om många jobbar mycket på distans.

"Kan påverka effektiviteten"

– Det kan vara så att man börjar märka att man inte jobbar lika bra tillsammans längre. Det är något som på längre sikt går ut över produktiviteten och den personliga effektiviteten. Det skulle kunna vara så att man märker av en sådan effekt nu och att det är den man försöker ta i tu med, säger han.

Men Ted Rasmusson, konsult och organisationspsykolog, som arbetar med hjälpa verksamheter att få en god social- och organisatorisk arbetsmiljö, ser andra orsaker.

– Distansarbetet är ganska nytt. Det är jobbigt att ställa om. Att hantera det är krävande. Man kanske inte ser alla fördelar på en gång. Då kan en naturlig reaktion bli att man vill gå tillbaka till det gamla som man känner sig trygg med.

Kommer backlashen nu?

Vad händer nu med distansarbetet? Ska vi vänta oss en rejäl backlash och att vi snart sitter på kontoret mellan 8 och 17 varje vardag igen?

Det tror inte Ted Rasmusson.

– Nej, distansarbetet är här för att stanna. Det är jag övertygad om. Det vi behöver göra är att titta på vad som fungerar för olika verksamheter och individer och anpassa utifrån det. Det handlar om att jobba med att hitta rätt i det och hantera de utmaningar som finns. Det blir väldigt svårt att vara en attraktiv arbetsgivare om man inte kan erbjuda distansarbete.