• Enhetschefen Jeannette van Rooijen är tacksam och glad över att ha fått en mentor.

Ledarskap

De satsade på mentorer för nya chefer – så gick det

6 februari 2024

Nyblivna chefer i Tyresö och Haninge får hjälp att växa in rollen. En mentor ska ge stöd och vara ett bollplank att lyfta ledarskapsproblem med.

Fem adepter från Tyresö kommun har parats ihop med fem mentorer i Haninge kommun och vice versa. Tanken är att adepterna, som alla är relativt nya i chefsrollen, ska få möjlighet att diskutera kring utmaningar i arbetsvardagen och hjälp att hantera olika ledarskapsrelaterade problem. Att mentor/adeptparen hämtas från olika kommuner görs för att främja nätverkande och skapa större trygghet i samtalen.

Jeannette van Rooijen, som är enhetschef på samhällsbyggnadsservice i Tyresö kommun är en av adepterna.

Så lyckas du med mötet

– Jag tackade ja till att vara med eftersom jag är intresserad av personlig utveckling, säger hon.

”Skönt prata med någon som förstår”

Jeannette van Rooijen berättar att hon haft fast jobb som enhetschef i ett par år nu och att hon uppskattar möjligheten att få bolla olika ledarskapsfrågor med mentorn Annica Lempke, avdelningsdirektör för samhällsplanering och ledning i Haninge kommun.

– Att sätta ord på saker man gått och funderat på kan göra stor skillnad. Annica hjälper mig att strukturera tankarna och får mig att hitta lösningar genom att ställa frågor och ger mig hemläxor att fundera kring till nästa gång vi ses, säger hon och fortsätter:

– Det är så skönt att prata med någon som förstår precis vad jag pratar om. Vi är verksamma inom samma område och hon kan det jag jobbar med utan och innan.

"Nödvändigt stötta unga chefer"

Göran Sandström är HR-specialist med inriktning mot ledarutveckling i Tyresö kommun och en av dem som satt samman programmet. Han menar att det är nödvändigt att stötta chefer i ledarskapsuppdraget: det är tufft att vara chef i dag.

– Att skapa en god ledarskapskultur i kommunen är en oerhört viktig del i att långsiktigt nå framgång i vår verksamhet, säger han.

Bengt ger medarbetarna frihet på riktigt

Tyresö och Haninge kommuner bistår med ramen kring mentorsprogrammet. Det vill säga, de sätter samman mentor/adeptparen, erbjuder en uppstartsdag, en halvtidsträff och en avslutningsdag, samt ger deltagarna möjlighet att träffas tio gånger à en till två timmar under ett års tid. Det pågående programmet startade förra hösten och tanken är att det ska bli en fortsättning även nästa år, berättar Göran Sandström.

Vill ta vara på kompetensen

– Det här är en modell som vi tror på och som ger deltagarna möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Det är också viktigt för oss att visa att vi som arbetsgivare tar vara på den kompetens som finns och erbjuder möjligheter för våra medarbetare att utvecklas.