• Fredrik Bauer är expert på möten, och ger här sina bästa tips för bra möten.

Ledarskap

Så lyckas du med möten – experten tipsar

20 november 2023

Ineffektiva och dåliga möten kostar energi och pengar. Men att fixa bra möten som engagerar och involverar är inte svårt, menar mötesexperten Fredrik Bauer, som här ger sina bästa tips.

Var femte person vill införa mötesfria dagar på sin arbetsplats. Lika många önskar sig ett mötesfönster under arbetsdagarna som varken är för tidigt på morgonen eller för sent på dagen. Det visar en undersökning av Novus.

3 tecken på ett bra möte

 1. Mötet börjar och slutar i tid.
 2. Högt engagemang och positiv energi.
 3. Konkreta resultat.

– Framför allt chefer och projektledare fyller sina dagar med möten. Men alla har makt över sina egna kalendrar. Den som vill förändra kan enkelt planera kortare möten och vara noga med syfte. Mycket går också att lösa utan möten. Spela in en kort film i stället för att kalla till ett informationsmöte, eller be om dina medarbetares idéer via mejl.

Det säger Fredrik Bauer, författare och utbildare i möteseffektivitet på Mötesutveckling Sverige. Han menar att det kan vara bra med mötesfria dagar och bestämda tidpunkter för möten.

3 tecken på ett dåligt möte

 1. Du vet inte varför ni har mötet, vad ni ska komma fram till eller varför du är med.
 2. En person pratar hela tiden.
 3. Varken mötesledare eller ­deltagare är engagerade.

Samtidigt görs ofta avsteg från sådana mötespolicys – folk ”passar på” att ha möten på de mötesfria tiderna eftersom det är de enda tillfällen de hittar tillsammans. Och då blir policyn meningslös.

Så i stället för att bara ta fram en ny policy handlar det om reflektion.

→ Så är en bra chef

Hur får man till bra möten?

– Min erfarenhet är att de som lyckas få till bra möten är de som vågar ta upp diskussionen tillsammans med medarbetarna – vad krävs och vad vill vi? Då är det enklare att komma vidare och aktivt skapa kortare och mer effektiva möten.

5 tips för bra möten

 1. Var tydlig med vad du förväntar dig.
 2. Låt alla kommer till tals.
 3. Lämna gärna datorn utanför.
 4. Ha extra långa pauser så att du hinner kolla mejlen då och kan ha fokus på samtalet under själva mötet.
 5. Respektera tiderna.

Källa: Fredrik Bauer

I Novus-undersökningen tyckte 14 procent att det ofta bjuds in alltför många deltagare, och att vissa deltagare inte har anledning att närvara.

– Det är lättare att få till ett bra samtal ju färre personer som är med på mötet. Just därför bör den som vill ha ett effektivt möte fråga sig: Vilka är direkt berörda av dessa frågor? Vilka behöver inte vara med?

Då blir mötet ineffektivt

Ett annat bekymmer är när mötesinbjudan saknar syfte och mål eller har en otydlig agenda, vilket gör det svårt för en medarbetare att avgöra om hen är rätt person att delta på mötet. Det riskerar också att göra mötet ineffektivt och rörigt.

→ Lär dig att lyssna

– Nästan alla säger att syfte, mål och agenda är nyckeln till bra möten. Ändå fortsätter vi skicka ut och tacka ja till möteskallelser där detta saknas helt.

Ineffektiva och dåliga möten kostar pengar i onödan, då de är slöseri med medarbetarnas betalda tid. Och alltför många upplever att deras möten varken är effektiva, givande eller roliga.

Vad är ett bra möte?

– Ett bra möte ska engagera, involvera och bidra till att vi kommer fram till smarta lösningar tillsammans. Det är inte svårt att få till, du måste bara förbereda dig noga och göra medvetna val.

→ Så möter du media

I sin bok ”Världens bästa möten” beskriver Fredrik Bauer fem nycklar till bättre möten. Det handlar om struktur och agenda, bra underlag, rätt personer på mötet, fokus och närvaro liksom ett bra avslut. Nycklarna stavas SURFA, se faktaruta nedan.

SURFA dig till bra möten

 • S: Strukturen måste finnas där, det vill säga syfte, mål och agenda. Extra viktigt på ett digitalt möte, eftersom det är enklare att hålla på med andra saker under tiden.
 • U: Underlag, det vill säga förberedelsematerial, är A och O. Skicka ut det i god tid innan mötet – och se till att informationen är relevant och kortfattad.
 • R: Rätt personer på mötet borde vara självklart. Annars blir det lätt för många deltagare. Det är också vanligt att beslutsfattare saknas trots att det är ett beslutsmöte.
 • F: Att vara fokuserad och närvarande på mötet är allas ansvar. Men mötesledaren har ansvaret att planera ett upplägg som engagerar och involverar. En powerpoint på 45 minuter är värdelöst, för efter den har alla tröttnat. Skicka ut kortfattade underlag innan, så kan mötestiden användas till en vettig diskussion i stället.
 • A: Avsluta mötet med att gå igenom vem som ska göra vad och till när. Över 50 procent vet inte vad som bestämdes på mötet som de precis avslutade.