Hälsa

Vad ska jag göra om jag misstänker missbruk?

8 februari 2021

Jag misstänker att en av mina medarbetare missbrukar alkohol. När vi jobbar hemifrån är det svårare för mig att uppmärksamma signalerna. Men hen har mycket korttidsfrånvaro samt ser sliten ut och beter sig konstigt. Vad bör jag göra?

Att vara beroende av alkohol eller droger är en sjukdom. Som chef har du ansvar för dina medarbetare och måste se till att en sjuk medarbetare får stöd i sin rehabilitering. Detta ansvar har inte blivit mindre för att ni jobbar hemifrån.

Ta direkt initiativ till samtal, visa att du bryr dig om hen och erbjud stöttning. Tänk på att din medarbetare har rätt att ha med sig en facklig representant som stöd.

Ni bör ha en alkohol- och drogpolicy. Där bör det stå hur misstankar om missbruk ska hanteras. Ta även hjälp av HR och företagshälsovården.

Båda har en viktig roll och ett ansvar att stötta dig i detta. Du hittar även ett bra stödmaterial på vision.se.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.