• Daniel Forsman till vänster och Marcus Ruotsalainen till höger testar vr-tekniken.

Arbetsmiljö

VR hjälper personalen att öva på hot

16 november 2023

Ordningsstörning, aggressiva besökare och enstaka fall av våld. På Stockholms bibliotek satsar man på virtual reality för att hjälpa personalen hantera hotfulla situationer. Cheferna är först ut att testa tekniken.

– Vi hade en satsning 2019 där alla fick lära sig en bemötandemodell för hur vi ska hantera aggressiva eller påverkade besökare. Men många medarbetare tyckte inte det var tillräckligt. Så vi tittade på möjligheter att prova att göra ett vr-scenario med en overklig otrevlig människa i en verklig miljö, berättar Marcus Ruotsalainen, teknikansvarig och testare för projektet vr-bemötande hot och våld.

→ Granskning i Tidningen Vision: Biblioteken blir allt stökigare 

Efter att ha satt på sig vr-glasögonen hamnar man bakom disken i en 3d-modell av Kista bibliotek. I bakgrunden står en man vid kopiatorn, som inte gör som han vill. Mannen blir alltmer irriterad och går till slut fram till biblioteksmedarbetaren för att kräva hjälp. Får han inte som han vill blir han hotfull. Övningen tar 5–15 minuter och användarna uppmanas att testa olika sätt att bemöta mannen på.

– Använder du lugnande ord som ”jag ska hjälpa dig” kan du deskalera situationen, säger Marcus Ruotsalainen.

Övning kan väcka trauma

Först ut att testa tekniken är chefer.

– Vi ville att de skulle veta vad medarbetarna skulle utsättas för. Många kan tycka att det är obehagligt att vara med om en aggressiv människa i biblioteksmiljö, så det är bra att chefer har koll så att övningen inte väcker liv i tidigare trauman som medarbetarna har haft.

Stadsbibliotekarien i Stockholm, Daniel Forsman, har testat tekniken.

– Jag sögs in i upplevelsen och tyckte den var hotfull. Det är ju en immersiv upplevelse och man reagerar med känslor. Det känns som på riktigt.

Så här såg det ut när Chefen i fokus reporter övar på olika scenarion. I det här klippet testar han hur den fiktive biblioteksbesökaren reagerar på att bli ombedd att lämna biblioteket. 

"Vr-teknik kan få till reflekterande samtal"

För att ta hand om dem som finner övningen obehaglig kommer det finnas debriefingmöjligheter direkt i anslutning till den, innan medarbetaren går vidare för ett gruppsamtal om lärdomarna.

– Övningen ger alla en gemensam upplevelse för att prata om hur vi arbetar. Att vr-tekniken kan göra det möjligt att få till djupa reflekterande samtal tar jag med mig i mitt arbete framåt, säger Daniel Forsman.

→ Öva i ledarskap i Metaverse