• Emma Ridderstad, vd på Warpin Media, ger exempel på hur virtual och augmented reality kan användas i ledarskapet.

Trender

Öva på ledarskapet i metaverse

18 februari 2022

Känner du dig osäker på ditt ledarskap i vissa sammanhang? Då kan träning i internetfenomenet metaverse vara en lösning. I metaverse kan vi interagera med varandra i digitala, virtuella världar. Två exempel är virtual reality, VR, och augmented reality, AR.

VR ersätter verkligheten med bilder och ljud. Genom ett par VR-glasögon kan vi i princip transportera oss vart vi vill. AR, som också kallas förstärkt verklighet, placerar ett lager av digitala bilder eller objekt ovanpå den fysiska miljö vi är i, via kameran på mobilen, en surfplatta eller ett par glasögon.

– Det är förvånande hur verkligt det kan bli. AR är till exempel ett bra sätt att visa upp en produkt i sitt sammanhang eller samarbeta kring en ritning eller en 3D-modell, säger Emma Ridderstad, vd för teknikföretaget Warpin Media.

VR har visat sig fungera särskilt bra i utbildningar av olika slag. I Piteå har man byggt en simulator där personalen inom äldreomsorgen kan träna på att lyfta rätt för att undvika skador. Postnord använder VR i sin ledarskapsträning för att öva på presentationsteknik och för att testa olika scenarion i realistiska situationer, exempelvis vid svåra samtal.

Läs mer: Så fixar du svåra samtal

– Man kan öva på olika typer av bemötanden och uppleva följderna av olika val man behöver göra som chef. För att överkomma scenskräck kan man öva på sin presentation inför en stor publik och välja vilka reaktioner man vill att publiken ska ge.

Läs mer: Bli kvitt din talarskräck

I en simulator går det i princip att öva på vad som helst, som att städa, laga mat eller sortera post, vilket gör att rekryterande personal kan använda det i anställningssituationer för att få en bra matchning redan från början, menar Emma Ridderstad.

– VR skapar enorma möjligheter, vi kan överbrygga språkbarriärer, ta hänsyn till inlärningsmönster, träna empati och sätta oss in en annan människas situation genom att faktiskt uppleva det själva.