• Många chefer är stressade på jobbet

Stress

Många chefer stressar på jobbet

17 februari 2023

Två av tre chefer är stressade på jobbet, och nästan lika många jobbar över. Det visar Visions arbetsmiljöundersökning.

Det är ett hårt jobb att vara chef. Många är överbelastade med arbete. Samtidigt gillar den stora majoriteten chefer sina jobb.

Två av tre chefer har alldeles för mycket att göra på jobbet. Nästan lika många är därför tvungna att dra in på luncher och jobba över.

Läs mer: Varannan it-chef stressad

Många har också svårt att koppla bort tankarna på jobbet under fritiden och känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats varje vecka.

"Chefer måste få förutsättningar"Alt-textVeronica Magnusson

– Det är viktigt att chefer lyfter med sin egen chef om att få hjälp, till exempel med stödfunktioner eller att plocka bort arbetsuppgifter. Chefer har ett stort ansvar för exempelvis arbetsmiljö och utveckling, och måste få förutsättningar för det, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Läs mer: Många vill byta jobb på grund av stress

Chefer i traditionellt kvinnokodade verksamheter (där det jobbar många kvinnor) löper fyra gånger högre risk för ohälsa på grund av höga krav i arbetet i kombination med liten kontroll av arbetssituationen (22 procent), jämfört med chefer inom traditionellt manskodade verksamheter (5 procent).

– Arbetsmiljöverket har pekat på skillnaderna i många år, och det är provocerande att det fortfarande ser ut så. Det finns en statlig utredning som föreslår att brister som inte åtgärdas ska kunna beläggas med sanktionsavgifter. Tråkigt att behöva komma dit, men det skulle sätta press på att ta tag i problemen.

Meningsfullt jobb

Allt det dystra till trots så upplever nästan alla chefer, 88 procent, att arbetet är meningsfullt. Åtta av tio chefer är också nöjda med sina arbeten som helhet.

– Men det får aldrig bli en ursäkt för att inte jobba med arbetsmiljön. Tvärtom, konstaterar Veronica Magnusson.

Undersökningen gjordes under våren 2021 och besvarades av 10 000 Visionmedlemmar i 18 yrkesgrupper, varav chefer var en.