• Samverkan har varit ett ledord sedan Gaby Bisping blev socialchef i Dorotea.

Ledarskap

Hon fick stopp på chefskarusellen

15 november 2022

Gaby Bisping gick från politik till förvaltning, och vände misstro och oro till tillit och samverkan. Långtidssjukskrivningarna har sjunkit och en snabbt snurrande chefskarusell har stannat.

Hela havet stormade i den lilla kommunen Dorotea, belägen ungefär mitt i Sverige. I det teglade kommunhuset avlöste kommuncheferna varandra i allt hastigare takt, socialtjänstcheferna likaså.

Läs mer: Många vill byta jobb

– Många enhetschefer slutade också. Det blir så utan stabilitet, jag kan förstå att man inte håller ut. Alt-textGaby Bisping

Gaby Bisping (då DKL, Dorotea kommunlista) var kommunalråd och ordförande i socialnämnden. För snart fyra år sedan tog hon klivet över till tjänstemannasidan. Numera är hon känd som socialchefen som bröt den onda spiralen.

Nederlag blev starten på något bra

Det hela började med att DKL inte fick regera vidare efter valet 2018. Gaby Bisping sökte jobb, och kommunchefen bad henne ta tjänsten som socialchef.

– Jag var tveksam, jag hade ju sett kaoset som politiker och var osäker på om jag skulle klara det. Det första jag gjorde var att samla ledningsgruppen i socialförvaltningen och berätta hur jag jobbar och hur beroende jag är av deras kompetens.

Många av cheferna i gruppen var nya. När Gaby Bisping tillträdde fanns ingen enhetschef för demensvården, inte heller för omsorg eller för individ- och familjeomsorg. Hemtjänstchefen var sjukskriven och det saknades en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Jag fick börja med att anställa. Och alla jag anställde finns kvar i dag.
Hon har lett oss nedför en spiraltrappa till kommunhusets lunchrum. Vid borden bredvid lunchar medarbetare medan Gaby Bisping öppet berättar om hur socialförvaltningen gått från kaos till ordning och samverkan.

Sjukfrånvaron minskade

Under 2019 var 31 av 157 medarbetare inom socialförvaltningen långtidssjukskrivna. Under 2022 är antalet långtidssjukskrivna 12. En minskning med nästan två tredjedelar.

Visions tidigare företrädare Ingela Lindberg, numera hr-strateg, kommer förbi. Hon har i sin tjänst uppgiften att stötta cheferna med rehab, det har bidragit till att få ned sjukskrivningarna.

Läs mer: Fler chefer ledde till färre sjuka

Men den främsta förutsättningen är att man kommit tillrätta med arbetsmiljön. Ingela Lindberg berättar att hon som facklig i denna lilla kommun hade 82 förhandlingar och möten under ett enda år:

– Förtroendet mellan fack och arbetsgivare var otroligt lågt när Gaby kom in. Man var van vid dubbla agendor. Men med henne fick vi transparens, och det som är sagt står fast.

Samverkan och tillit

Ett samverkansavtal har varit avgörande, det sjösattes ungefär samtidigt som Gaby Bisping tillträdde som tf under 2019. Alla medarbetare fick utbildning i lokal samverkan, de fackliga mötena blev regelbundna och förutsägbara, och lugnet började infinna sig.

– Både arbetsgivare och fackliga har en stark vilja att komma överens. Numera präglas våra relationer av tillit. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning året därpå har bidragit mycket till det – den gick skyddsombuden och cheferna tillsammans, säger Gaby Bisping.

En rundfrågning bland enhetscheferna bekräftar att ytterligare en framgångsfaktor är Gaby Bispings ledarstil. Den är svår att sätta ord på: ”Gaby är Gaby”. ”Gaby ser till att vi får vad vi behöver”. ”Gaby är alltid där”.

– Nog har jag gått en del ledarskapsutbildningar och läst en del ledarskapslitteratur. Jag tar till mig olika delar, men i grund och botten kan jag bara stötta mina chefsmedarbetare på det sätt som de säger att de behöver bli stöttade. De är experterna.

Ödmjukheten inför rollen som socialchef är stor. Den tidigare chefskarusellen nötte ned personalen på förvaltningen, men var samtidigt på ett sätt begriplig mot bakgrund av de höga kraven, konstaterar hon.

– Man måste vara redo för vad man möter när man leder i en liten kommun. Vi är få. Behöver jag resurser i form av kompetens, pengar eller medarbetare, så finns det ofta inte, utan vi måste arbeta flexibelt.

Utvecklingsarbetet ger resultat

Vi far vidare till äldreboendet Bergvattengården, och traskar in mitt i ett ledningsmöte. Här finns bland andra Ann-Marie Lindmark, som har en nyinrättad tjänst som biträdande enhetschef för fem enhetschefer inom äldreomsorgen. Och Tina Hellqvist, som är enhetschef för geriatriken:

– Gaby är väldigt lyhörd, och hon förmedlar våra synpunkter och vårt sätt att ­arbeta till politiken. Vi har fått bra förståelse under den här mandatperioden, och vi har nog Gabys bakgrund att tacka för det, berättar hon.

Läs mer om tillitsbaserat ledarskap.

Det förbättrade klimatet har givit kraft och utrymme för utveckling. På Bergvattengården har nattpersonalen förenats i ett arbetslag. Tidigare var den uppdelad på demens- respektive geriatrikavdelningarna.

Samtidigt har veckoarbetstiden förkortats i enlighet med det centrala avtalet till 34,2 timmar. Det innebär att ett nattpass var femte vecka har tagits bort.

– Vi har ökat flexibiliteten med sammanslagningen. Det blir lättare att samarbeta och täcka upp för varandra, säger Tina Hellqvist. Gaby Bisping medarbetare.jpg

Ett annat framsteg är de sex servicebiträden som började under oktober i år. Undersköterskornas arbete har renodlats, och för de uppgifter som inte kräver utbildning finns numera sex permanenta tjänster.

– Alla är så slutkörda efter pandemin. Chefer och personal har gjort ett fantastiskt arbete, men nu när vi är igenom behöver vi ta hand om oss för att orka. Därför har vi gått igenom alla tänkbara alternativ för att avlasta, säger Gaby Bisping.

Löften ska hållas

Hon har smitit ut från de haglande superlativen på mötet, lätt generad. Uppskattningen är ömsesidig, och en förutsättning för den öppenhet som råder.

Gaby Bisping påpekar att hon och ledningsgruppen är överens om en enkel väsentlighet: att de ska leva upp till vad förvaltningen utlovar. Och att det kan ske bara när återkopplingen till alla berörda är snabb och korrekt, oavsett om den är positiv eller negativ.

– Jag har en otroligt bra ledningsgrupp. Vi har hög tillit och alla tar ansvar för helheten. Under sommartid har jag gett dem fria händer att använda bemanningsföretag. Det är lätt att bli bekväm då, men för mina chefer är det en sista utväg.

När hon själv ska beskriva hur förvaltningen uppnått samverkan och arbetsro, är det främst tillit hon talar om. Och tydlighet. Den här socialchefen gillar inte tolkningsutrymme, det leder så lätt till missförstånd.

Läs mer: Kommunicera med olika personlighetstyper

– Jag reder alltid ut saken när jag själv är osäker. Och jag ställer ofta frågan om hur mottagaren har förstått vad jag nyss sa. Jag ger mig helt enkelt inte förrän allt är tydligt och klart.