Ledarskap

Introvert eller extravert? Så leder du efter personlighetstyp

6 maj 2022

Sitter dina medarbetare i sina egna bubblor? Ta av dig dina extroverta glasögon för att lära känna dem. Är du själv introvert som chef? Chefen i fokus har råd till dig med.

För inte så länge sedan betraktades introversion av många som en diagnos.

– Det var något som behövde slätas över, eftersom det var norm att vara extravert, säger HR-profilen och organisationsutvecklaren (med mera) Linus Jonkman, som skrivit flera omtalade böcker i ämnet.

Personlighetstypen förväxlades tidigare också med blyghet, arrogans och asocialt beteende.

Vilken beskrivning stämmer bäst på dig?

Introvert: Självförsörjande med energi. Tendens att reflektera snarare än att reagera. Sällan understimulerad, oftare överstimulerad.

Extravert: Får energi av aktiviteter, speciellt sociala där hen får uppmärksamhet. Är ofta snabb till beslut och bekväm med spontanitet. Sällan överstimulerad, oftare understimulerad.

Ambivert: Har ungefär lika mycket drag av de två ovannämnda. Upplever sig få energi både av stunder på egen hand såväl som bland människor.

– I dag är det annorlunda. Intresset och acceptansen har ökat. Folk känner till begreppen och kan se fördelar och nackdelar med både extraversion och introversion. De flesta har numera hört att introversion ibland är en styrka.

På vilket sätt?

– Studier visar att introverta har förmågan att bibehålla fokus längre på en uppgift än en extravert person. Introverta är också mindre benägna att göra saker på grund av status och hävdelse och är därför stabila och trygga.

Har du introverta medarbetare är Linus Jonkmans råd att alltid se till att det finns tid för reflektion i mindre och större frågor. På det sättet tar man tillvara tankekraften och kreativiteten hos de introverta.

"Att kallprata kan innebära att personen tappar fokus"

Ett annat råd till chefer är att ta av sina extraverta glasögon. Linus Jonkman jobbade en gång med en vd som tyckte att det var trist och oengagerad stämning på kontoret. De anställda tittade knappt upp från sina skärmar.

– ”Men är det inte just så engagemang ser ut?” sa jag till honom. Att man är så upptagen av uppgiften att man inte kan släppa ögonen från skärmen. Att börja kallprata med någon i det sammanhanget kan vara katastrofalt och innebära att personen tappar fokus och förlorar en halvtimme av sin tid.

Ett tips är att inspireras av introverta ledare.

– Vi värdesätter ofta chefer som har mycket energi och driver på med massor av möten varje vecka. Men i verkligheten är de riktigt skarpa ledarna de som har tålamod att sitta ner och fundera för att ta fram ett ännu bättre beslut.

"Introvert ledare låter gruppen diskutera"

Introverta ledare har exempelvis visat sig vara bättre än extroverta i sammanhang där medarbetarna är erfarna och när arbetsuppgifterna är kreativa.

– En introvert ledare tar inte lika mycket tid i anspråk utan låter gruppen diskutera. En introvert ledare är dessutom mindre benägen att driva alla i samma riktning, vilket är bra för kreativiteten.

Introverta chefer kan å andra sidan behöva tänka extra på kommunikationen gentemot sina medarbetare.

Rådet är helt enkelt att berätta hur introversion påverkar en, exempelvis att man mot slutet av en arbetsdag blir mindre och mindre social därför att ens batteri börjar ta slut. Sociala kontakter tar energi från en introvert, oavsett om hen tycker om att träffa människor.

– En annan sak är att förklara för sina medarbetare att ”när ni berättar om en idé för mig vill ni kanske ha mer optimism från mig direkt. Att jag först kan verka lite apatisk har att göra med hur jag fungerar som person. När jag fått fundera på idén en stund kan det sluta med att jag älskar den. Så ta det inte som att jag är negativ om jag inte direkt gillar det ni föreslår”.

Ögonkontakt viktigt i västvärlden

Introverta undviker ofta ögonkontakt, något som också kan behöva förklaras i vissa sammanhang.

– Om någon berättar något väldigt spännande tittar man som introvert ofta bort från den som pratar. Kanske stirrar man på en tom fläck på väggen. I västvärlden betraktas sådan avsaknad av ögonkontakt som ointresse. Men för en introvert är det ofta lättare att ta in och visualisera vad personen säger om man tittar bort.

Linus Jonkman trodde länge att han själv var extravert. Han var klassens clown i skolan och tog en utåtriktad roll på arbetsplatser. Men något kändes fel. För att ladda energi ville han vara för sig själv. Hans utåtriktade beteende stämde inte överens med hans personlighet.

– Jag kunde inte förstå varför jag inte kunde vänja mig vid alla offentliga sammanhang och mingel, utan blev helt utmattad av dem. Där började min självrannsakan. Om jag får en halvtimme för mig själv är det mer troligt att jag öppnar en bok än att jag ringer en kompis. 

Läs mer: Upptäck mikrouttrycken hos dina medarbetare

Tips till extrovert chef

Skicka ut underlag: En introvert person blir ofta tyst om en fråga plötsligt ska lösas på ett möte, medan en extravert person kan känna att ett spontant beslutsmöte ger energi. Som introvert vill man få tid att läsa in sig, reflektera och komma tillbaka med en väl underbyggd idé. Skicka därför ut beslutsunderlaget minst tre dagar före mötet så att alla bidrar på bästa sätt.

Var nyfikna på varandra: Tänk på att inte använda dig själv som mall för hur engagemang och arbetsglädje ser ut. Om du är extravert kanske du tycker att engagemanget är stort på en arbetsplats där det är mycket prat och skratt och spontana möten vid kaffemaskinen. Men en arbetsplats där det är tyst och alla medarbetare har hörlurar på sig och är fokuserade på skärmen kan också vara full av arbetsglädje.

Tänk över mötesformerna: Behöver du verkligen kalla tio personer till mötet? En introvert bryr sig inte om att tävla om ordet med en massa andra. Det kanske räcker att kalla fyra och få en bra diskussion i stället? En mindre grupp är alltid bättre för en introvert.

Källa: Linus Jonkman