• Drygt 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg ska inspekteras av Arbetsmiljöverket.

Coronaviruset

Granskning av skyddsutrustning på gång

12 juni 2020

Har du rätt skyddsutrustning till dina medarbetare? Nu inleder Arbetsmiljöverket en inspektion bland enhetschefer på cirka 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg – på förekommen anledning.

Sedan slutet av maj kan äldreomsorgsverksamheter beställa den skyddsutrustning som behövs via distributionsföretaget OneMed för att minska risken för smittspridning av coronaviruset, meddelar Sveriges Kommuner och Regioner. Samtidigt visar en undersökning som fackförbundet Kommunal låtit Novus göra att många ändå har jobbat utan rätt utrustning de senaste veckorna.

Nu ska Arbetsmiljöverket kontrollera nästan 300 arbetsplatser, bland annat inom äldreomsorgen, om den skyddsutrustning som används är testad och godkänd.

– Vi har fått signaler från flera håll om att personlig skyddsutrustning som inte är testad och kontrollerad är i bruk nu under pågående Coronapandemi säger Anna Rydbeck, projektägare av insatsen på myndigheten.

Läs mer: IVO: Allvarliga brister i omsorgen

Inspektion över telefon

Inspektionerna kommer att ske på distans via telefon. Chefer med arbetsmiljöansvar – Anna Rydbeck nämner enhetschefer som exempel – kommer att få frågor om vilken sorts skyddsutrustning som används och var den är köpt. Cheferna ska dessutom fota materialet och mejla in det tillsammans med bruksanvisningar och annan dokumentation till myndigheten.

– Vi vet att det finns lycksökare på marknaden som har sålt produkter som inte håller vad de lovar. Dem vill vi få bort. Kanske finns också utrustning som äldreomsorgen har fått från hemmatillverkare som velat väl, men som inte uppnår de hälso- och säkerhetskrav som ska finnas.

Godkänd skyddsutrustning ska vara CE-märkt eller ha fått tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Inspektionsinsatsen kommer att pågå till och med sista augusti.