Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två medarbetare vid ett skrivbord med datorskärm.

Dina förutsättningar i HR-arbetet

HR-funktionen har en central roll i att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför måste du som är personalvetare få rätt förutsättningar i din egen yrkesroll och möjlighet att utveckla dina kunskaper.

Rätt lön och utveckling i arbetet

Vision driver frågan att du som jobbar med HR ska ha en god löneutveckling som styrs av kvalitet och resultat i verksamheten. Din lön ska sättas utifrån ditt ansvar, din kompetens, arbetets svårighetsgrad och dina resultat.

Du ska ha tid för omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för din tjänst.

Din lön

Din utveckling

Kvalitetssäkrat HR-arbete

För att säkerställa kvaliteten i HR-arbetet bör en HR-funktion dels ha kvalificerade medarbetare, dels vara dimensionerad för att säkerställa HR-arbetets kvalitet.

Generellt bör du inte ha fler än 15 olika chefer att ge operativt stöd till, även om olika organisationer har olika behov. Det är för att varje chef ska få tillräckligt med stöd och för att HR-funktionen ska ha resurser att ge det stödet.

Helhetsperspektiv på organisationen

HR-funktionen ska alltid finnas representerad både på den strategiska ledningsnivån och ute i verksamheten för att bidra till organisationens framgång. Du ska ha möjlighet att arbeta både proaktivt och reaktivt med att ge chefer stöd och förutsättningar.

HR-funktionen ska alltid vara delaktig i viktiga processer som rekrytering, kompetensförsörjning och utveckling, jämställdhet, mångfald, löneadministration, rehabilitering och arbetsmiljö.

HR-funktionen har en professionell relation till chefer på alla nivåer. Därmed har HR bäst förutsättningar att förankra beslut över organisationsgränser. Externa tjänsteleverantörer ska bara användas i processerna om det är motiverat i relation till fördelarna med att utveckla kompetensen internt.

Din arbetsmiljö

Stärkt utbildning för personalvetare

Personalvetarutbildningarnas styrkor måste bli mer kända bland arbetsgivare. Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv behöver förstärkas, bland annat genom mer praktik. Utbildningen i arbetsrätt är ett så grundläggande moment att det måste kvalitetssäkras med en hög andel lärarledd undervisning.

HR

Vision är fackförbundet för dig som studerar till personalvetare eller jobbar med HR i en kommun eller region, i ett bolag med koppling till välfärden eller i en kyrka.

HR

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss