• Tabellen visar kränkande särbehandling på arbetsplatsen senaste året. Källa: Visions arbetsmiljörapport från 2022. Svaren samlades in 2021. Totalt deltog 9 959 medlemmar, en svarsfrekvens på 27 procent.

Arbetsmiljö

Vanligare med kränkningar inom kyrkan

23 november 2023

Visions medlemmar i Svenska kyrkan utsätts för kränkande särbehandling, visas statistik. Kränkningarna är vanligare inom kyrkan än för övriga arbetsmarknaden.

Var fjärde Visionsmedlem i Svenska kyrkan har utsatts för kränkande särbehandling från arbetskamrat och var femte från chef, enligt Visions arbetsmiljörapport från 2022.

Alt text-Björn Carlstedt.Björn Carlstedt, Visions ordförande i Skara stift, menar att Svenska kyrkan lider av en snällhetkultur som kan göra det svårt för den enskilde att ta kränkningar på allvar.

– Man vill inte tro att det rör sig om en kränkning eftersom man tänker att i kyrkan är vi alltid goda mot varandra. Det kan göra att man inte säger ifrån direkt om man upplever sig utsatt, säger han.

→ Tips: Så får de bukt med kränkande beteende på jobbet

Otydlig organisation kan bidra

På vissa arbetsplatser finns en otydlighet i organisationen där man inte vet vem som har ansvar för vad, berättar Björn Carlstedt.

– Otydliga organisationer skapar informella chefer som kan ha åsikter om hur andra sköter sitt jobb. På grund av okunskap om den andres arbetsuppgifter och ansvar så kan man uppföra sig kränkande.

Det är viktigt att prata med chefen om man blivit utsatt, påpekar Björn Carlstedt som tycker att arbetsgivaren systematiskt ska påminna om vad man har för policys.

Skao: Vi tar kränkningar på allvar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, svarar i mejl att man har nolltolerans mot kränkningar.

De hänvisar till sin undersökning från 2022 där sex procent av medarbetarna som deltog (totalt drygt 3 700) kränkts, men att oavsett siffra så är det något som ska tas på allvar.

→ Religiösa samfund slarvar med kränkningar

kyrka.jpg


Relaterade artiklar