• Petra Jonskog, chef för familjehemsenheten i Karlskrona kommun.

Utveckling

Satsar på ny form av familjehem – och ger kommunanställda tjänstledigt

8 januari 2024

I Karlskrona vill man att fler unga på glid ska få stöd i familjehem. Därför lägger kommunen ner sitt HVB-hem och öppnar behandlingsfamiljehem.

Artikeln uppdaterades 17 januari.

Karlskrona kommun lägger ner sitt HVB-hem. Unga med normbrytande beteende ska istället få hjälp på de nya behandlingsfamiljehemmen.

– Vi vill undvika placering på HVB för att det finns en ökad risk att smittas av andras dåliga beteenden där, säger Petra Jonskog, chef för familjehemsenheten.

Hemflytt efter ett år

Ett nytt behandlingsteam har bildats och resurser från öppenvården kopplas in. Föräldrarna ska också få stöd och målet är att ungdomen ska komma hem igen efter högst ett år.

Två behandlingsfamiljehem planeras. Men det är svårt att rekrytera lämpliga hem.

– Vi kräver att det finns en vuxen hemma på heltid som är involverad i processen. För att få fler att söka så erbjuder vi därför tjänstledighet med ekonomisk ersättning till de kommunanställda som vill bli familjebehandlingshem, säger Petra Jonskog.

Facket kritiskt

Göran Mattsson, Visions ordförande i Karlskrona, är positiv till behandlingsfamiljehem men kritisk till att HVB-hemmet läggs ner. Det finns en risk att man tappar ungdomar i glappet mellan nedläggningen och innan de nya behandlingsfamiljehemmen är på plats, säger han.

– Många ungdomar är i behov av stöd dygnet runt och då räcker inte öppenvårdsinsatserna till, säger Göran Mattsson.

Petra Jonskog säger att inga ungdomar kommer att hamna mellan stolarna utan att de som behöver kommer att få plats på jourhem eller externa HVB-hem.

Göran Mattsson är även oroad för att en del av den tidigare HVB-personalen, som i dag arbetar med öppenvårdsinsatser, i förlängningen kommer att anses övertaliga och därmed förlora sina arbeten.

→ Så jobbar Västernorrland på att få fler familjehem

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar