• Karin Svanberg (till vänster) och Frida Maistedt är familje­samordnare.

Utveckling

Satsning gav fler familjehem

4 februari 2022

En gemensam satsning på familjehem i Västernorrland har gett fina resultat. Tidigare rådde ofta brist på hem men numera står ett 20-tal familjer redo att ta emot barn.

I Västernorrland har man utvecklat ett framgångsrikt koncept för att stävja bristen på familjehem. Via Gemensam familjehemsorganisation, GFO, som kommunerna Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Ånge och Härnösand bildade 2019 , har man bland annat byggt upp en gemensam familjehemsbank. Just nu står 20 familjer redo att ta emot barn.

Har skapat familjehemsbank

– Tidigare behövde kommunernas socialsekreterare ofta söka efter familjehem när behov av placering uppstod. Men nu kan de snabbt få förslag på färdiga familjehem som kan matchas med barnets behov, säger Karin Svanberg, en av fem familjehemssamordnare på GFO.

För att rekrytera nya familjehem är man aktiv på sociala medier, ordnar inspirationskvällar och utbildar befintliga familjehem.

Unik satsning

Liknande satsningar finns i andra delar av landet, det som gör GFO unikt är att organisationen lagts på ett kommunförbund. Annars är det vanligt att organiseringen läggs på den största kommunen, vilket kan göra att det blir mest fokus på den, förklarar Elisabeth Högberg, verksamhetschef.

– Kommunförbundet i Västernorrland har dessutom i uppdrag att stödja socialtjänsternas kunskapsutveckling. Jag är väldigt förtjust i det här upplägget.

Läs ner: Socialsekreterare: Lex Lilla hjärtat hade inte räddat Esmeralda


Relaterade artiklar