• Albert Sundqvist, Visions förhandlare inom Svenska kyrkan, är med och ser över löneprocessen.

Lön och villkor

Hur ska löneprocessen förändras inom kyrkan?

22 november 2023

Nu ser Visions förhandlare Albert Sundqvist över löneprocessen för Visions medlemmar i Svenska kyrkan. Här förklarar han varför.

Hur ska löneprocessen förändras inom kyrkan?

– I våras kom Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, överens om ett nytt kollektivavtal. De lokala parterna, fack och arbetsgivare, ska nu få bättre förutsättningar att påverka löneprocessen samt att det ska ges bättre förutsättningar till chef och medarbetares lönedialog.

Hur gynnas Visions medlemmar?

– Medarbetaren ska kunna påverka sin löneutveckling genom att uppnå de mål som chef och medarbetare kommit överens om. En välfungerande löneprocess leder till en bättre, mer produktiv verksamhet för arbetsgivaren vilket i sin tur ska resultera i högre löneökningar för medarbetaren.

Pratar inte alla lön med sin chef?

– På vissa arbetsplatsen har man fortfarande en mer centraliserad lönebildning där lokala facket och arbetsgivaren i praktiken förhandlar om vilka löner som medarbetarna ska få. Lönesamtalet blir då i vissa fall mer av ett lönebesked.

→ Nyfiken på hur mycket man tjänar inom Svenska Kyrkan? Kolla in lönestatistik här

När börjar detta gälla?

– Det nya avtalet gäller redan men Vision och Skao hoppas att avtalet på sikt ska leda till en förbättrad lokal löneprocess. I avtalsrörelsen 2023 tillsattes en arbetsgrupp med facken inom kyrkan och Skao för att följa hur löneprocessen utvecklas. Vi planerar gemensamma lönekonferenser nästa år för att stödja de lokala facken och arbetsgivarna.

kyrka.jpg


Relaterade artiklar