• Anen Makboul arbetar som brottsförebyggande samordnare I Haninge kommun.

Utveckling

Samordnaren: Så kan skjutningarna stoppas

30 oktober 2023

Mer pengar till skolan. Fler områdespoliser med god lokal kännedom. Två viktiga saker som kan få slut våldet på våra gator, enligt brottsförebyggande samordnaren Anen Makboul.

Anen Makboul är brottsförebyggande samordnare på Enheten trygghet och säkerhet i Haninge kommun. Han jobbar just nu intensivt på flera nivåer med anledning av den senaste tidens våg av skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet.

– En del av mitt jobb är att samordna insatser i områden som till exempel drabbas av en skjutning. Jag ser till att olika funktioner; fältassistenter, socialtjänsten, kyrkan och trivselvandrare finns på plats. Vi finns här för Haningeborna. Vi lyssnar och slussar vidare till olika stödinsatser, berättar han.

Jobbar strategiskt

En annan del av Anen Makbouls arbete går ut på att jobba strategiskt brottsförebyggande. Det handlar om att få de olika förvaltningarna i kommunen att dra åt samma håll och arbeta utifrån beprövade modeller som tagits fram av Brottsförebyggande rådet och andra myndigheter.

Men Anen Makboul är kritisk till de av­hopparverksamheter som finns i flera ­kommuner. De missar ofta målet, anser han.

– De riktar sig till personer över 18 år. De når inte fram till de 13–14-åringar som vi i dag ser begår mycket grova brott.

Forskare: Lyckat ge unga hjälp direkt efter första brottet

Det finns flera problem med avhopparverksamheterna, tycker Anen Makboul. En nationell samordning saknas, exempelvis.

– Det är ett svek mot kommunerna. Det leder till att kriminella från olika grupperingar kan placeras på samma ort. Vilket ger nya problem.

Komplext problem

Hur man får slut på våldsspiralen är en komplex fråga. Men en viktig del av lösningen är att lägga mer pengar på skolan och att återinföra lokala polisstationer, anser Anen Makboul.

– Det funkar inte att ha stora klasser med många elever i grupper där hälften behöver ha en resurs. Vi måste också öka och freda våra områdespoliser med god lokal kännedom som är synliga ute i samhället.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar