• Sara Renberg och andra ombud för Vision i Svenska kyrkan behöver nu motivera för arbetsgivare varför Visions medlemmar ska gå på Visions löneavtal.

Fackligt

Ilska efter att Visions medlemmar tvingas in på Kommunals löneavtal

26 juni 2023

Kommunals nya löneavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, ställer till det för vissa av Visions medlemmar. Somliga kan nämligen tvingas in på Kommunals löneavtal istället för Visions.

Eftersom det tidigare medarbetaravtalet i Svenska kyrkan som gällde alla medarbetare numera bytts mot två avtal, ett för arbetare och ett för tjänstemän, är facktillhörighet inte längre avgörande vid lönerevisioner, utan arbetsuppgifterna som anställda utför.

Det här har väckt kritik bland Visions medlemmar.

– Det finns gråzoner, till exempel kan kyrkvaktmästare och församlingsassistenter tillhöra både Kommunal och Vision och utföra arbetsuppgifter som ligger både inom arbetar- och tjänstemannarollen. Våra medlemmar som har hamnat i kläm är upprörda. Vi som är fackliga företrädare måste motivera för arbetsgivare varför somliga av våra medlemmar ska gå på Visions löneavtal och inte Kommunals, säger Sara Renberg, ordförande för Vision i Västerås stift.

→ Nytt kollektivavtal i Svenska kyrkan

Vision: Medlemmar förlorar på Kommunals avtal

Drygt 200 personer i hela Sverige berörs enligt Visions medlemsregister, varav 30 finns i Västerås.

Sara Renberg påpekar att en uträkning som Vision har gjort visar att de som tjänar över 29 333 kronor förlorar på att gå på Kommunals löneavtal.

Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef för Vision, säger att alla parter arbetar för att hitta en bra lösning för i år.

– Men grundinställningen är att vi måste förhålla oss till detta nya faktum och tydliggöra tillsammans vilka yrken som ska omfattas av vilket löneavtal. Vision organiserar tjänstemän och Kommunal organiserar arbetare.

kyrka.jpg


Relaterade artiklar