• Agnes Rolka är rådgivare på Vision Direkt.

Arbetsmiljö

Hjälp! Vi har dålig arbetsmiljö på HVB-boendet

5 april 2023

"Jag jobbar på ett HVB-boende. Vi har kollektivavtal, men inga lokala ombud. Vår arbetsmiljö är generellt ganska dålig, men det förvärras ännu mer på sommaren. Det kan handla om extra övertid, ensamt arbete när vi ska vara två, semester som inte beviljas eller avbryts med mera. Vad kan vi göra?" skriver en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Att jobba med arbetsmiljö är arbetsgivarens yttersta ansvar och arbetsgivaren ansvarar för att ni ska ha en god arbetsmiljö året runt, även under sommaren. Att jobba med bemanning och planering av verksamheten är en av chefens viktigaste uppgifter.

Att det blir sommar även i år är inget oväntat, det är något som chefen borde ha planerat för.

Vad kan vi göra inför sommaren?

Eftersom det inte är så långt kvar till sommaren så ni bör komma överens om några kortsiktiga åtgärder inför årets sommar:

  • Gör en kartläggning av situationen och bemanningen inför sommaren.
    Ställ krav på en risk- och konsekvens­analys av läget. Där ska ni i gruppen lyfta alla risker ni ser inför sommaren och komma med förslag på lösningar.
  • Gör en plan för sommaren utifrån förutsättningarna.
  • Ifall ni ser att semester inte kan beviljas kan det krävas förhandling med facket. Det kan även finnas utrymme för att förhandla extra förmåner såsom extra ersättning för dem som påverkas.
  • Ha även en plan B och ställ krav på tydliga rutiner vid akuta händelser. Ni behöver veta hur ni ska agera och vem ni ska kontakta om något oförutsägbart händer under sommaren.

Sedan bör ni också blicka framåt och ställa krav på att arbetsgivaren ska jobba med långsiktiga åtgärder och förbättringar. En tanke är att chefen kan börja med sommarplanering och begära ansökan om sommarledighet tidigare. Samt se över bemanningen generellt och ha bättre strategier för rekrytering av sommarpersonalen.

Sist men inte minst, prata ihop er och välj skyddsombud och fackligt ombud. Att ha fackliga ombud på arbetsplatsen har en stor betydelse. Ombuden fungerar som en länk mellan arbetsplatsen och Vision. Det gör att vi kan fånga upp problem tidigt, stötta er bättre och jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö.

Läs fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar