• Sex års löneökningar har raderats ut av inflationen.

Lön och villkor

Så mycket ökade lönerna för administratörer

3 april 2023

Lönerna för skoladministratörer, ekonomiassistenter, löneadministratörer och receptionister har ökat med mellan 12 och 19 procent på sex år. Samtidigt har inflationen ätit upp i princip hela löneökningen.

Tidningen Vision har granskat lönerna för flera administrativa yrken i kommuner och regioner sedan 2016.


Se 2022 års lönekartläggningar här:

Löner för skoladministratörer, ekonomiassistenter, löneadministratörer, receptionister och administratörer.


Sedan 2016 och fram till 2022 har skoladministratörers genomsnittslöner ökat med 18,9 procent.

För ekonomiadministratörer och ekonomiassistenter i kommuner är ökningen nästan densamma, 18,0 procent.

Regionerna har överlag haft sämre genomsnittlig löneutveckling än kommunerna. Allra sämst bland de yrkesgrupper vi nu jämfört har det gått för receptionister som ökat medellönen med 12,6 procent.

Från 2016 till 2022 var inflationen, alltså prisökningen på varor och tjänster, 17,5 procent. Det betyder att det förra året knappt var någon reallöneökning alls för flera administrativa yrken jämfört med 2016.

För vissa yrkesgrupper backade reallönerna till och med. För receptionister som jobbar i regioner var reallöneminskningen år 2022 flera procent jämfört med 2016.

Editionsbanner_administration.jpg


Relaterade artiklar