• Emma Nord, socialsekreterare, har varit med och tagit fram det nya arbetssättet.

Utveckling

De inför första linjens socialtjänst

22 maj 2023

Tidiga insatser och förebyggande arbete. Flera kommuner är intresserade av att införa en första linjens socialtjänst. Haninge kommun har redan tagit steget.

Haninge kommun har organiserat om individ- och familjeomsorgen och infört en första linjens socialtjänst. Nu satsar man på förebyggande arbete för att det ska bli lättare för medborgarna att få hjälp tidigt, innan problemen riskerar att bli alltför stora.

– Det är jättebra att vi gör ett krafttag kring det förebyggande arbetet, säger Emma Nord, socialsekreterare i kommunen som varit med och tagit fram nya arbetssättet som infördes vid årsskiftet.

Tätare samverkan

I nya organisationen har man byggt in ett tätt samarbete med skola, fritids, polis, brandstation och civilsamhället. Där är flera insatser redan igång, som att socialtjänst, skola, fritidsgård och polis har gemensamma möten med föräldrar vars barn det finns en oro kring. Socialtjänsten leder mötet och tillsammans hittar man lösningar.

Inspirationen till första linjens socialtjänst kommer från förslaget till ny socialtjänstlag där utredaren lyft fram behovet av tidiga insatser och förebyggande arbete.

– Förhoppningen är att när nya socialtjänstlagen är färdig kommer vi vara väl förberedda för att kunna leva upp till den och lotsa personer rätt i större utsträckning, säger Emma Nord.

→ Här får unga som mår dåligt hjälp utan remiss

Tror på första linjens socialtjänst

Alt-textMonica Persson. Foto: M. Harris/FrozentimeMonica Persson, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer, hoppas att förslaget blir verklighet. Socialchefer i hela landet ser behov av en första linjens socialtjänst och Haninge är en stor inspiration, berättar hon.

– Det är mycket energi i frågan. Alla vet att det här behövs. Socialtjänsten måste bli mer tillgänglig och öppen, säger Monica Persson och berättar att föreningen planerar ett nytt nätverk för socialchefer där man gemensamt kan diskutera frågan och dela goda exempel.

Men hur en ny socialtjänstlag kommer att se ut är ännu oklart. Det gamla förslaget ligger just nu på nya socialtjänstministerns bord. Hon meddelade i vintras att ett nytt lagförslag väntas komma år 2024.

Facket påminner om säkerheten

Alt-textXerxes Fallah

Xerxes Fallah, ordförande för Vision Haninge, är positiv till första linjens socialtjänst. Han betonar dock att säkerhetsaspekterna för medarbetarna inte får glömmas bort.

– I dag jobbar socialtjänsten på kontor där man har specialdörrar och så kallade pansarglas i receptionen. Vi ser också en ytterligare hotbild mot socialtjänsten i form av ryktesspridning och hatkampanjer. När medarbetarna kommer att bli mer mobila och jobba i nya miljöer så måste säkerhetsrutinerna utvecklas för att säkerställa trygghet och säkerhet för våra medlemmar, säger han.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar