• Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, och Camilla Waltersson Grönvalls (M), socialtjänstminister.

Utveckling

Ministerns besked: Ny socialtjänstlag dröjer

12 december 2022

Det blir ingen ny socialtjänstlag nästa år. Ett nytt lagförslag presenteras först år 2024, berättar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) för Tidningen Vision.

Nuvarande socialtjänstlag infördes på 1980-talet och för två år sedan blev utredningen om en moderniserad socialtjänstlag klar. 

Det har gått långsamt att få en ny lag på plats. Nu ligger utredningen på nya socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvalls (M) bord.  

– Det finns en rad förslag i utredningen som jag tycker är positiva, exempelvis att införa ett socialtjänstdataregister. Men jag är fortfarande ganska ny på jobbet så en del av mitt arbete nu handlar om att bedöma vilka förslag i utredningen som vi ska gå vidare med, säger hon.  

Socialtjänstministern vill se större reform

Tanken är att vänta in andra utredningar för att slutligen lägga fram ett större förslag.   

– Hellre presentera en stor reform där man kopplat på flera förslag som verkligen markerar de förändringar som vi vill göra. Det får bättre effekt. Därför lovar jag ingen socialtjänstreform under 2023. Målet är att ett förslag till ny socialtjänstlag presenteras år 2024.  

Vision vill att nya socialtjänstlagen ska innehålla krav på att kommunerna ska arbeta förebyggande. Vad tänker du om det?  

– Det finns redan ett lagförslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2023 där man lagstadgar att kommunerna ska arbeta brottsförebyggande. Den nya socialtjänstlagen kommer sedan att bli ytterligare en kompletterande del.  

Andra förebyggande insatser som hon vill se inom socialtjänsten är att man tidigt ska kunna fånga upp barn som far illa och införa satsningar på föräldraskapsstöd.  

– Vi måste göra allt vi kan för att arbeta mer förebyggande. Alla barn i Sverige ska ha en ljus och trygg framtid. Jag vill att det ska bli tydligt att våra socialsekreterare är hjältar. De ska vara navet i den vision som regeringen har i att stärka det förebyggande arbetet.  

Har dagens socialtjänst rätt förutsättningar att hjälpa de som behöver stöd?  

– Nej, det har den inte. Socialtjänstlagen skrevs i en annan tid och har i viss mån lappats och lagats, vi ser tydligt behovet av en ny lag som är skriven utifrån de problem vi har i samhället idag.  

Vision kritiskt till att lagen dröjer

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, är kritisk till att det dröjt så länge att införa en ny socialtjänstlag.  

– Tidigare regering borde ha agerat snabbare, nu måste nuvarande regering ta tillvara på allt det arbete som redan gjorts. Förslaget är väl underbyggt. Socialt arbete kräver stabilitet och långsiktighet. Det får inte vara beroende av fyraåriga mandatperioder, säger Veronica Magnusson.  

Hon påpekar också att det förebyggande arbetet innehåller fler delar än de brottsförebyggande insatser som ministern lyfter fram i den här artikeln.

– Visions medlemmar inom socialtjänsten behöver bättre förutsättningar och ett lagstadgat uppdrag att jobba förebyggande.


Relaterade artiklar