• Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i Svenska kyrkan är betydligt mindre än i övriga samhället.

Lön och villkor

Svenska kyrkan bäst på jämställda löner

11 april 2023

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är större i övriga sektorer än i Svenska kyrkan. Medan löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat i samhället i stort fortsätter fortsätter män och kvinnor i Svenska kyrkan att tjäna ungefär lika mycket, visar lönestatistik från arbetsgivarna.

Medellönen 2022 för kvinnor i Svenska kyrkan är 98 procent av medellönen för män, visar lönestatistik från Skao, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Medan lönegapet mellan könen ökade 2021 i övriga samhället med 0,2 procentenheter i stort fortsätter skillnaderna i Svenska kyrkan att vara små. 

– Jag är inte förvånad, för så har det sett ut ett tag inom Svenska kyrkan, säger Carl Eos, ombudsman på Vision.

Enstaka procent skiljer

En kvinnlig präst tjänar 97 procent av en manlig prästs lön. Skillnaderna är ännu mindre för kvinnor som jobbar med diakoniuppgifter och som församlingspedagoger.

I de yrkena tjänar kvinnor 98 procent av det som de manliga kollegerna tjänar.

Som en jämförelse visar Medlingsinstitutets siffror från 2021 att kvinnor i offentlig sektor tjänar mindre än 92 procent av det en man tjänar. 

Carl Eos ser flera skäl till att Svenska kyrkan lyckats med något som övriga samhället kämpar med.

– Det kan hänga ihop med att det är många kvinnor som är förtroendevalda och bestämmer och att det är mycket kvinnor i verksamheterna. Då är man kanske bättre på att se till att kvinnors löner inte ska sänkas.

Tidigare debatter kan ha påverkat löner

Han tror också att de tidigare diskussionerna om att kvinnor inte kunde bli präster också har präglat lönerna.

– Den debatten kanske påverkade arbets­givarna så att man inte ville hamna i diskussioner om att diskriminera kvinnor lönemässigt.

Läs mer: Här är lönerna i Svenska kyrkan
kyrka.jpg


Relaterade artiklar