• Josefin Sjökvist tror att personal, arbetsgivare och allmänheten kommer ha nytta av visselblåsarfunktionen.

Arbetsmiljö

Lättare att visselblåsa i kyrkan

14 november 2022

Efter att större arbetsplatser infört visselblåsarfunktioner står nu Svenska kyrkan på tur. Systematiserade visselblåsarfunktioner kommer underlätta för alla parter att hantera oegentligheter, menar Josefin Sjöqvist, kommunikatör och skyddsombud på Helsingborgs pastorat.

I somras infördes interna visselblåsarfunktioner på många större arbetsplatser efter att EU:s visselblåsardirektiv började gälla i december 2021.  Arbetsgivare med minst 50 anställda, där många av Svenska kyrkans arbetsgivare ingår, står nu på tur.

– Jag vet att vi är på gång att införa en tjänst. Det är svårt att säga hur det kommer att användas innan det kommer i gång, men vi får se, säger Josefin Sjöqvist, kommunikatör och skyddsombud på Helsingborgs pastorat.

Förskingrade kyrkans pengar

På senare tid har flera oegentligheter uppdagats inom kyrkan. Enligt Arbetsmiljöverket är sjukskrivningar på grund av kränkande behandling vanligare inom samfunden, något som Tidningen Vision tidigare har rapporterat om. 

Nyligen dömdes även en kyrkoherde i Västsverige för grov förskingring efter att ha stulit nästan 300 000 kronor av kyrkans pengar . Mannen dömdes till villkorlig dom, 200 timmars samhällstjänst och krävdes tillbaka på pengarna.

"Ingen verksamhet mår bra av missförhållanden"

Josefin Sjöqvist tycker att visselblåsarfunktioner är ett bra sätt att strukturerat rapportera in eventuella missförhållanden som har upptäckts på arbetsplastser.

– Det är bra när man underlättar för människor och har ett lätt system som gör att de känner sig trygga att berätta om det är något de har upptäckt. Det är bra både för personen som berättar, allmänheten som kan ha ett intresse i att missförhållanden kommer fram och för organisationer. Ingen verksamhet mår bra av missförhållanden.

Senast den 17 december 2023 måste privata arbetsgivare med minst 50 ­anställda införa en visselblåsarfunktion.

Läs mer: Samfunden slarvar med kränkningar

Läs mer: Meddelarfrihet – det här gäller

Läs mer: Lågt i tak: Allt färre vågar kritisera på jobbet


Relaterade artiklar