• Agnes Rolka är rådgivare på Vision Direkt.

Arbetsmiljö

Hur mycket får chefen kritisera mig?

5 december 2022

"Jag jobbar som administrativ samordnare. Min chef brukar ge mig kritik i olika sammanhang. Ibland får jag höra att det rör sig om ”lite feedback” och att jag inte bör oroa mig, men ibland låter det mer allvarligt. Ofta får jag inte veta detaljer, vilket gör att det är svårt att bemöta kritiken. Bör jag vara orolig för min anställning?" skriver en läsare till Vision Direkt. Rådgivare Agnes Rolka svarar.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Som arbetstagare har vi en del skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan handla om att vi förväntas prestera och leverera ett visst arbetsresultat. Eller följa arbetsgivarens policys, rutiner och riktlinjer när det gäller till exempel arbetskulturen.

Kan arbetsgivaren ha synpunkter på allt?

– Det finns vissa gränser och arbetsgivarens kritik bör vara befogad. Om kritiken handlar om prestation så bör det finnas en tydlig koppling till uttalade mål och krav. Om det handlar om beteende så bör kritiken vara befogad i förhållande till policys, rutiner eller riktlinjer. Det håller exempelvis inte att kritisera någons kläder om det inte finns en klädpolicy på jobbet.

Hur ska kritiken förmedlas?

– Framför allt i form av feedback och inte kritik. En kritisk bedömning utan att prata om lösningar kan vara hård och dömande. Feedback är mer genomtänkt, ska ges på ett schysst sätt och leda till lärande, utveckling och förbättring. Det är viktigt att den är tydlig och kommuniceras löpande när saker och ting händer. Det är då man kan reda ut det och komma fram till hur man ska göra framåt.

Granskning: Så vanligt är det med feedback på jobbet

– När vi pratar kritik så är det lika viktigt att lyfta arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren har också ett stort ansvar för att förebygga sådana situationer och stötta medarbetaren. Samt tydliggöra kraven, ge information och alla nödvändiga verktyg och förutsättningar för att kunna prestera utifrån förväntningarna.

Kan kritiken leda till uppsägning?

– Ja, i vissa fall kan det leda till uppsägning. Det finns regler för vilka krav arbetsgivaren behöver uppfylla i ett sådant fall. Det kan handla om att arbetsgivaren först behöver ha ett medvetandegörande samtal och ge en varning. Det finns olika varningar och processen kan se olika ut beroende på var man jobbar och vilket kollektivavtal man omfattas av. Generellt handlar det om att arbetsgivaren bör medvetandegöra problematiken och ge medarbetaren en andra chans.

Läs fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.


Relaterade artiklar