Utveckling

Granskning: Så vanligt är det med feedback på jobbet

4 februari 2022

Hur ofta får du konstruktiv kritik? Nästan hälften vill ha mer återkoppling från chefen, visar ­Tidningen Visions undersökning.

Väldigt, väldigt viktigt och mycket oftare. Så kan man sammanfatta Visionsmedlemmars syn på och önskemål kring feedback. Det visar Tidningen Visions undersökning, som drygt 1 100 personer svarat på.

Hela 80 procent skulle vilja ha feedback från sin chef minst en gång i månaden. I verkligheten får endast 57 procent feedback så ofta. Men när man väl får feedback av chefen är majoriteten mycket eller ganska nöjda med innehållet i den återkoppling de får.

Sara uppskattar feedback

Sara Wallin, administratör på det kommunala fastighetsbolaget SGA fastigheter i Stockholm, är en av dem som sätter stort värde på att få feedback.

– Jag vill utvecklas och bli bättre och har varit tydlig mot min chef med att jag vill ha mycket feedback. Både positiv och utvecklande, säger hon och fortsätter:

– Om jag får veta att jag gör något bra kan jag till exempel tänka att ”det där kan jag använda och göra i flera sammanhang”. Om det är något som kan bli bättre är det bra att chefen bjuder in till att prata om det och att vi sedan följer upp när en förändring skett, säger hon.

Men varför är behovet av feedback så stort och varför tycker många att det är så viktigt? Organisationspsykologen Oskar Henrikson använder gärna en liknelse när han ska förklara det.

– Tänk på hur långt en båt kan köra under till exempel 40 timmar eller en arbetsvecka. Om kursen ställts in fel har båten hunnit köra vilse ganska långt under den tiden. Därför är det viktigt att ha rutiner för feedback, gärna täta sådana, säger han.

"Var specifik och konkret"

Syftet med feedback är att den ska hjälpa oss att sortera mellan alla beslut och beteenden som vi ställs inför varje dag. Därför är det viktigt att ge tydlig information om vad det är som blivit bra, förklarar Oskar Henrikson.

– Var inte generell och låt bli att prata om egenskaper. Var specifik och konkret, råder han.

Läs mer: De fokuserar på det som funkar

Den utveckling som sker i dag - där allt fler får mer avancerade arbetsuppgifter samtidigt som man förväntas kunna fatta beslut och prioritera bland olika sysslor utan inblandning av en chef - ökar också behovet av att få feedback.

– I ett komplext arbetsliv där man jobbar självständigt mot uppsatta mål behövs mer feedback för att man ska klara av att prioritera och göra ett bra jobb. Det finns också ett stort behov av att ersätta de fysiska, informella stunderna där man tidigare fått feedback när fler jobbar på distans, säger Oskar Henrikson.

Lätt att förväxla med kritik

Men samtidigt som många upplever att återkoppling är av stor vikt för individens möjlighet att prestera och utvecklas på jobbet, finns också de som vittnar om feedback som skapar dålig stämning på arbetsplatsen.

– Chefen kallar det lite slarvigt för feedback, men egentligen är det kritik. Efteråt kan det vara svårt att ha en öppen dialog och man blir lite tystare, säger en person som Tidningen Vision talat med.

Men i vissa fall går det längre än så och den så kallade feedbacken urartar i upprepande utskällningar och rena klagomål, som leder till mycket dåligt psykiskt mående.
Organisationspsykolog Oskar Henrikson tycker att negativ feedback är överskattad.

– Det går att ersätta 90 procent av den negativa feedbacken med saklig, positiv sådan. Den negativa feedbacken är den slappe chefens utväg när hen gjort ett dåligt jobb. Då har hen inte sett problemen i tillräckligt god tid för att kunna hjälpa medarbetarna styra undan från dem, säger han.

Kollegans feedback viktig

En annan form av återkoppling, som påverkar arbetsmiljön mycket, är den som ges kolleger emellan. Den kollegiala feedbacken har ett lika stort värde som att få återkoppling från chefen, visar Tidningen Visions undersökning. Det vill säga, 90 procent tycker att det är mycket eller ganska betydelsefullt att få feedback från sina arbetskamrater.

– En fördel med att få feedback från teamet är att det är personer du har nära dig hela tiden. Chefen kanske du inte träffar lika ofta. Därför är det extra viktigt att få feedback från de man jobbar mycket ihop med, säger Oskar Henrikson.

Men återkoppling på jobbet behöver inte bara vara verbal. En löneökning är också ett slags feedback. Feedback är därför något som finns inbyggt de avtal som Vision tecknat med arbetsgivarna i form av medarbetarsamtal och lönesamtal. Tanken med det är att man ska veta varför man har den lön man har och vad man kan göra för att påverka den, menar Visions ordförande Veronica Magnusson.

Lön också feedback

– Att känna att man kan påverka är mycket viktigt för att uppleva nöjdhet och välbefinnande. Det är också något som gör oss friskare. När man får ett kvitto på att man gjort något bra ger det en känsla av sammanhang och meningsfullhet, vilket också är väldigt betydelsefullt för att man ska må bra, säger hon.

Lägstanivån vad det gäller feedback på jobbet är alltså att man får det ett par gånger per år via medarbetarsamtal och lönesamtal. Men mer behövs för att det ska bli riktigt bra, anser Veronica Magnusson.

– Det bästa är när det sker i anslutning till en situation. Då blir det mer naturligt. En annan form av feedback är också att följa upp hur väl man som grupp lyckats med olika uppgifter. Man kan ställa frågor som: Hur har vi fungerat som arbetsgrupp, hur har vi löst den här situationen som uppstod, och så vidare.

Även Sara Wallin, administratör på SGA fastigheter, tycker det är viktigt med återkoppling i alla dess former.

– Jag försöker ge feedback till mina arbetskamrater så snart jag får tillfälle. Det är viktigt att uppmärksamma alla som gör goda insatser och att hjälpa varandra att utvecklas. 

Chefer ger mindre feedback än de tror

Chefer lägger mellan noll till två procent av sin tid på feedback till med­arbetare. Själva tror de att de lägger runt 40 procent av sin tid på detta.
Skillnaden beror troligen på att många chefer har en vag uppfattning om vad feedback är. Det är vanligt att tro att det är samma sak som att nicka och bekräfta det någon säger.


Det man menar när man pratar om feedback mellan chef/medarbetare är konkret återkoppling kring vad man har gjort som var bra, mindre bra och varför. Dessvärre är den sortens återkoppling mycket ovanlig i arbetslivet.

Det är några av slutsatserna i den forskning som Simon Elvnäs, arbetsterapeut och doktorand vid Kungliga tekniska högskolan, driver sedan tio år tillbaka. I forskningsprojektet studerera han chefers faktiska beteenden genom att de filmas i sitt arbete och sedan analyseras.

Källa: Simon Elvnäs