• Ukrainska flyktingar får hjälp att lära sig svenska, tack vare ett projekt som Hyllie Park folkhögskola driver. Till höger: Linda Alexandersson, rektor på Hyllie Park folkhögskola i Malmö.

Ukraina

Hur hjälper ni ukrainare ut i arbetslivet?

15 november 2022

Närmare 400 ukrainare som flytt till Sverige får nu hjälp med att lära sig svenska och stöd i att hitta jobb. Hyllie Park folkhögskola lägger 25 miljoner på projektet.

– I våras upptäckte vi att Europeiska socialfonden delar ut pengar till kommuner och ideella organisationer som vill göra insatser för flyktingar från Ukraina. Vi ansökte och beviljades snabbt 25 miljoner kronor för att hjälpa ukrainska flyktingar ut i arbetslivet, säger Linda Alexandersson, rektor för Hyllie park Folkhögskola.

– Verksamheten startade i september och pågår i drygt ett år. Vi erbjuder svenskundervisning 12–15 timmar varje vecka och våra företagskonsulter hjälper med kartläggning av tidigare arbetslivserfarenhet, CV-skrivande, kontakter ut i arbetslivet, praktikplatser och så vidare.

Hur många får hjälp?

– Vi har nu cirka 380 deltagare, målet är att nå 500 under året.

Vilka andra ingår i projektet?

– Åtta församlingar, som tillhör Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen och Equmeniakyrkan, har öppnat upp sina kyrkor för projektet och stöttar med volontärer. Med projektpengarna har vi anställt lärare, företagskonsulenter och tolkar på varje ort.

Hur känns det att göra en sådan stor insats?

– Deltagarna kom via massflyktsdirektivet och har inte rätt till kommunal SFI. Så det känns fantastiskt att vi som skola kan få ge hopp och erbjuda någon slags stabilitet.

Vad har ni fått för respons?

– Många är glada, tacksamma och motiverade. Det är tydligt att de verkligen vill lära sig språket och hitta arbete.

Läs mer: Katya Rozenko berättar om flykten till Sverige


Relaterade artiklar