• Regionernas löner för administratörer ligger lägre – men ökar mest.

Lön och villkor

Här ökar lönen mest för administratörer

3 juni 2022

Har din lön ökat mer än snittet de senaste åren? Jämför din ökning med kolleger i kommuner och regioner!

Lönenivån för administratörer som är anställda i regioner har länge legat lägre än i kommunerna. Men nu knappar regionerna in i flera administratörsyrken, visar färsk statistik som Tidningen Vision begärt ut från arbetsgivarna.

På två år, mellan 2019 och 2021, har snittlönen för regionernas ekonomiadministratörer ökat med 1 560 kronor per månad (5,6 procent) och för personal- och löneadministratörer med 1 600 kronor (5,4 procent).

I kommunerna ökade snittlönen för dessa båda grupper cirka 1 300 kronor i månaden, eller med 4,4 respektive 4,6 procent.

Men fortfarande tjänar kommunernas ekonomiadministrationer och personal- och löneadministratörer något mer. Den kommun som betalar dessa grupper mest är Lidingö, där ligger snittlönen på nästan 37 000 kronor.

Av de administratörsyrken som vi jämfört är receptionister i regioner den grupp som har dragit nitlotten. Ökningen ligger bara på 3,6 procent på två år.


Relaterade artiklar