• Agnes Rolka.

Lön och villkor

Missnöjd med nya lönen - kan jag protestera?

8 april 2022

"Jag är missnöjd med min nya lön och förstår inte varför jag har fått så liten löneökning. Kan jag göra något åt det eller är det helt upp till min chef?", skriver en läsare.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Jag beklagar att du är missnöjd med din nya lön. Kärnan i individuell lönesättning är att det ska finnas en tydlig koppling mellan din prestation, ditt arbetsresultat och din lön. Om det inte finns några synpunkter på din prestation och du har visat att du bidrar till att målen för verksamheten nås ska det synas i din lön. Om du tar på dig mer ansvar och fler ansvarsområden, nya arbetsuppgifter och utvecklas i din roll så ska det påverka din löneutveckling. Ju högre ansvars- och svårighetsgrad desto högre lön brukar man resonera.

Vad kan jag kräva av chefen?

– I första hand bör du prata med din chef. Börja med att be om en skriftlig motivering där chefen tydligt motiverar din nya lön och hur den återspeglar din prestation. Du kan också be chefen att konkretisera vad som krävs för att du ska kunna få bättre löneutveckling i framtiden.

Finns det några lönekriterier som du inte uppfyller och varför?

– Det kan vara bra att veta att chefen enbart ska argumentera utifrån din prestation i relation till dina lönekriterier och dina individuella mål. Alla andra argument, såsom ”du har redan en hög lön jämfört med dina kolleger” är inte relevanta.

– Om du har fått en mycket låg löneutveckling och chefen har synpunkter på din prestation har du rätt till en handlingsplan. Kontakta i så fall ditt lokala ombud för stöttning. I handlingsplanen ska din chef specificera vad exakt du behöver göra för att kunna få bättre löneutveckling. Chefen ska alltså förklara vad du kan göra mer av, vad du kan göra bättre, på vilka områden du behöver utvecklas eller ta mer ansvar. I handlingsplanen ska ni också komma överens om en tidsram och när tiden har gått gör ni en utvärdering och ser hur det har gått för dig. Detta kan ni sedan använda som ett underlag till nästa års lönerevision.

Men vad gör jag om det inte blir bättre?

– Om dialogen med arbetsgivaren inte ger några resultat kan du ta kontakt med din lokala avdelning eller ringa oss på ­Vision Direkt för mer rådgivning. Vision kan titta närmare på vad de uteblivna resultaten beror på och vad mer som eventuellt kan göras i ditt fall.

Läs mer: Tunghäfta på lönesamtalet? Läs det här

 

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.