• Det nya nätverket fokuserar på att inspirera och stötta skyddsombud i Svenska kyrkan.

Arbetsmiljö

Nytt nätverk för Svenska kyrkans skyddsombud

20 augusti 2021

Visions skyddsombud som jobbar i Svenska kyrkan att gått samman och bildat ett nätverk. Syftet är att bolla tankar och lära sig av varandra för att kunna förbättra medlemmars arbetsmiljö.

Många skyddsombuds i Svenska kyrkan jobbar på små arbetsplatser och kan därför känna sig ensamma i sin roll. För att kunna stötta och inspirera varandra har skyddsombuden nu gått samman.

– De kan känna sig isolerade när de inte kan bolla idéer och tankar, så det här är ett sätt att göra det på, säger Jens Lagnestam, Visionsordförande i Linköpings stift som tillsammans med Elisabeth Asplund, ordförande i Luleå stift och Björn Carlstedt i Skara stift drog igång initiativet.

Pandemin gjorde digital arbetsmiljö viktig

Behovet av ett nätverk blev tydligt i och med pandemin, när många inom Svenska kyrkan behövde hitta svar på hur de kunde jobba när de inte längre kunde vara på sina arbetsplatser.

– Många anställda i Svenska kyrkan är vanligtvis inte i behov av teknisk utrustning, men i och med pandemin blev den digitala arbetsmiljön viktig. Det blev också viktigt att reda ut vilka försäkringar som gäller när man jobbar på distans, säger Jens Lagnestam. 

Fokus på arbetsmiljö

I dag har nätverket, som samlas i en grupp på Facebook, över 120 medlemmar och har sedan starten i början av året hunnit med tre digitala träffar. Jens Lagnestam ser redan hur nätverkets diskussioner fått skyddsombuden att sätta fokus på brister på sina arbetsplatser.

– Efter vår träff om digital arbetsmiljö var det många i nätverket som lyfte den frågan med arbetsgivarna, säger Jens Lagnestam.

Skyddsombud – en viktig funktion

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige bygger på att arbetsgivaren samverkar med de anställda via ett skyddsombud, eller ett arbetsmiljöombud som det också kallas. Den som är skyddsombud har rätt att få utbildning i arbetsmiljö, ta del av handlingar kring förhållanden i arbetsmiljön, delta vid planering av nya lokaler, begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att främja en god arbetsmiljö, avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för de anställdas liv och hälsa.


Relaterade artiklar