• Arbetsmiljön i delar av Svenska kyrkan har under pandemin varit dålig, säger säger Elisabeth Asplund, Visions ordförande i Luleå stift.

Arbetsmiljö

En del i kyrkan har arbetat med privat utrustning

20 augusti 2021

Trots att pandemin nu har pågått i över 1,5 år finns fortfarande arbetsplatser inom Svenska kyrkan där anställda inte har den utrustning som de behöver när de jobbar på distans. Vissa har fått använda privata datorer, andra har tvingats åka till jobbet trots smittrisk.

– Det finns pastorat och församlingar som skötte sig exemplariskt och skickade hem folk med all digital utrustning som de behövde, men sen finns det också arbetsplatser där det har tagit väldigt lång tid, säger Elisabeth Asplund, Visions ordförande i Luleå stift.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, består av drygt 600 arbetsgivare och ett 30-tal av dessa finns i Luleå stift. För att se hur det står till med arbetsmiljön under pandemin genomförde Elisabeth Asplund en enkät inom stiftet. Vissa upptäckter har överraskat henne.

– En del har blivit hemskickade med bara en mobiltelefon från arbetsgivaren och fått sitta med sin privata dator hemma.  Somliga arbetsgivare har uppgett att har inte haft råd med bärbara datorer eller att det har varit svårt att få utrustning från leverantörer, men det finns också arbetsgivare som inte har förstått hur länge pandemin skulle pågå och skjutit på att fixa en bra arbetsmiljö på distans, säger Elisabeth Asplund.

"Saknar rätt utrustning"

Trots uppmaningar från regeringen och Folkhälsomyndigheten om att jobba på distans har vissa anställda, som själva anser att de hade kunnat jobba hemifrån, ändå behövt ta sig till sina arbetsplatser.

– Det handlar om att de saknar rätt utrustning för att kunna göra sitt jobb, och i de fallen har vi försökt att föra en dialog med arbetsgivaren, säger Elisabeth Asplund.

Bland vissa har en frustration byggts upp eftersom de känner sig mindre prioriterade än andra kollegor.

– Vi har medlemmar som tyckt att det finns en godtycklighet i vilka som får den utrustning de behöver. Alla förstår att en grav inte kan grävas på distans, så det handlar inte om den kategorin av yrken, utan jobb som hade kunnat utföras på distans med rätt arbetsverktyg, säger Elisabeth Asplund.

"Väcker avundsjuka"

Missnöjet mellan yrkesgrupper bekräftas av ytterligare en undersökning inom Svenska kyrkan. En enkät som 16 av 30 kyrkoherdar i Linköpings stift svarade på i slutet av 2020 visar på samma tendens.

– Ett problem har varit att det i vissa fall väcker avundsjuka hos dem som inte kan arbeta hemifrån, uppger en anonymiserad kyrkoherde till Kyrkans Tidning.


Relaterade artiklar