• Mer distansarbete och mindre kontors­lokaler. Så kan framtidens arbetsliv se ut, enligt forskare.

Coronaviruset

Så blir kontoret ­efter corona

31 maj 2021

Fler mötesrum och färre tjänsteresor. Mer distansarbete och mindre kontorslokaler. Det är några exempel på hur pandemin kan påverka fram­tidens arbetsliv och kontor.

Forskare vid Lunds universitet har studerat hur pandemin har påverkat de anställdas mötes- och resvanor på tio svenska myndigheter, universitet och företag. De har också frågat personalchefer hur de tror att arbetslivet kommer att förändras på sikt.

− Under ett år har många jobbat hemifrån, vilket har visat sig fungera bra och kan bli en ny norm. Allt pekar på fortsatt färre tjänsteresor och färre pendlingsresor, säger Lena Winslott Hiselius, professor vid Lunds tekniska högskola.

Unga har inte hunnit få professionellt nätverk.

För tidningen Du&jobbet ­förklarar Ann-Therése Enarsson att yngre medarbete är en grupp som kan få problem när arbetslivet blir mer oberoende av plats.

De personalchefer som intervjuats i studien uttryckte att attraktiva rum och möteslokaler kan få ökad betydelse, både vid rekrytering och för att locka befintlig personal till arbetsplatsen.

Lena Winslott Hiselius tror även att kontorens storlek kommer att förändras:

− Allt tyder på att arbetsgivarna kommer se en möjlighet att downsiza kontorsytorna, säger hon.

Hemmajobbet här för att stanna

En majoritet av Visions medlemmar tror att de efter pandemin kommer arbeta mer på distans och att digitala möten kommer bli vanligare. Det framgår av rapporten Välfärden går att utveckla, ­administrera och leda på distans, som kom i november 2020.

Läs mer: Hemmakontoret lockar även efter pandemin


Relaterade artiklar