• Vaxholms kulturskolas vokalensemble och gycklargruppen Trix var två av liveuppträdandena vid förra årets kulturnatt i oktober. Vaxholm har lyckats hålla både kulturen och fritidsverksamheten för barn och unga vid liv under pandemin.

Arbetsmiljö

Bäst jobba inom kultur och fritid i Vaxholm

31 maj 2021

För andra året i rad hamnar Vaxholm på första plats när det gäller nöjda medarbetare inom kultur och fritid. Att kommunen hållit ångan uppe under pandemin har bidragit till det fina resultatet 2020.

– Jag har stor frihet att samverka med våra föreningar för att få till bra aktiviteter och jag har jättebra kontakt med min chef som jag kan bolla med när det behövs. Det är god stämning och högt engagemang på fritidsgården, säger Sara Sandbacka, ungdomssamordnare och ansvarig för ungdomsverksamheten utanför skoltid i Vaxholm.

Den lilla skärgårdskommunen har haft högst andel nöjda medarbetare på kultur- och fritidsområdet två år i rad, enligt enkäten Hållbart medarbetarengagemang (se faktaruta).

Kreativitet och pusslande

Att resulterat blev så bra även 2020, ett år som präglades av inställda verksamheter, kan bero på att man både på fritids- och kulturområdet har gjort så mycket som pandemibekämpningen tillåtit.

Alt-textSara Sandbacka

– Vi har försökt ta hänsyn både till restriktionerna och till vad ungdomar tycker är roligt. Det har krävts kreativitet och mycket pusslande, säger Sara Sandbacka.

Man har haft utomhusaktiviteter för åtta deltagare åt gången och fritidsgården har varit öppen tre kvällar i veckan med föranmälningar till de 16 tillåtna platserna.

– Utom under två vändor då vi tvingades stänga, säger Sara Sandbacka och tillägger att många föreningar, framför allt de som håller till inomhus, har fått dra ner kraftigt på verksamheten.

Hårt drabbade kulturskapare

I april presenterade Myndigheten för kulturanalys en första delrapport åt regeringen om pandemins effekter för kulturlivet på kommunal, regional och statlig nivå. En slutsats är att corona har haft mycket negativa ekonomiska konsekvenser för landets kulturskapare.

Även I Vaxholm är kulturskaparna hårt drabbade. Men kommunen har ändå gjort vad den kunnat för att hålla kulturen levande, enligt Christina Nilsson, kulturansvarig och ordförande i Vaxholms kulturråd där kommunala institutioner som fästningsmuseet och konstföreningen är representerade.

– Förutom under november och december då allt låg nere har vi egentligen gjort allt vi brukar men på alternativa sätt – antingen med biljetter, handsprit och utglesat i bänkarna eller digitalt, säger hon.

Alt-text"Det blir en ren bonus om vi kan släppa restriktionerna helt vid Kulturnatten i oktober", säger Christina Nilsson.

Den årliga Kulturnatten i oktober blev till exempel av, med gratis evenemang på sju scener. Då fick 45 personer komma in i den största lokalen, som vanligtvis tar 320 besökare, och se kulturskolans sång- och instrumentalelever och Åsa Jinder uppträda.

– Vi streamade också för dem som inte tillhörde de 45 lyckliga, säger Christina Nilsson.

Ställer upp för varandra

Hon tror precis som Sara Sandbacka att det har bidragit titt trivseln och engagemanget att man har försökt hålla liv i det som går.

– Men det allra viktigaste är att vi har ett bra arbetsklimat och ställer upp för varandra.

Nu planeras det för sommaren, bland annat en utomhusbio vilket Vaxholm inte har haft förut. Och sedan är det dags för nästa Kulturnatt, den tionde i ordningen.

– Vi hoppas att det lättar snart men planerar för att det kan bli som förra året. Det blir en ren bonus om vi kan släppa restriktionerna helt, säger Christina Nilsson.

Hållbart medarbetarengagemang

  • En årlig enkät som tagits fram av bland annat Sveriges Kommuner och Regioner. Det är frivilligt för kommunerna att delta. För 2020 finns siffror på kultur- och fritidsområdet i 72 kommuner.   
  • Innehåller nio påståenden som medarbetarna ska ta ställning till, bland annat ”Min närmaste chef visar förtroende för mig” och ”Jag ser fram emot att gå till arbetet”. Svaren omvandlas till ett index mellan 1 och 100.
  • Vaxholm har hamnat i topp två år i rad med ett index på 94 respektive 93 (2018 var man inte med).

Relaterade artiklar