• Mölndal har utsetts till Årets kulturkommun av Vision. Från vänster: I slutet av november arrangerades Allsång i soffan där revyartisten Jan Rippe ledde allsången live och digitalt. Mitten: Förra året arrangerade Mölndals stadsmuseum ett pop up-event i kommunens galleria. Konstverket till höger var en del av eventet.

  • Stadens äldreboenden kopplade upp sig för att följa Allsång i soffan. På Sörgårdens äldreboende firades det med godis och räkmacka.

Utveckling

Mölndal är Årets kulturkommun 2021

27 november 2020

Mölndals 69 000 invånare och 5000 anställda är lyckligt lottade kulturellt sett. Insikten om kulturens betydelse för medborgarnas välbefinnande – även under corona – genomsyrar Årets kulturkommun 2021, enligt Vision.

Det finns kulturellt tänk i Mölndal som genomsyrar mer än kultur- och fritidsförvaltningen, enligt Visions jury som har utsett Årets kulturkommun 2021.

Tekniska förvaltningen satsar till exempel klottersaneringspengar på att låta ungdomar dekorera gångtunnlar.

Och när kommunens galleria var ny arrangerade stadsmuseet ett ”pop up-museum” i köpcentret – för att göra det till en trygg mötesplats och nå ny publik. Under tre månader lockade pop up-museet 33 000 besökare.

Brett utbud trots närhet till storstad

Dessutom har Mölndal ett stadsbibliotek med två filialer och bokbuss, kulturskola och 25 litteraturprofilerade förskolor. Till det ska läggas ett idéburet offentligt partnerskap med de lokala kulturutövarna och fritidslotsar som marknadsför kulturen till nyanlända.

Visions jury konstaterar att 2021 års kulturkommun har ett brett eget kulturutbud trots att man ligger så nära Göteborg.

Alt-textAnnika Stedner.

–  Vi är stolta och glada. Det här är ett kvitto på allt det hårda arbete många har lagt och lägger ner, säger Mölndals kulturchef Annika Stedner.

Publiken på balkonger

Samtliga sju nominerade kommuner har i år fått frågan hur coronapandemin har påverkat deras kulturverksamhet. Även här sticker Mölndal ut med nytänkande lösningar. Ett exempel:

När det på grund av smittrisken inte längre gick att ha teater- och musikföreställningar inne på kommunens äldreboenden började man ha dem utomhus istället – med publiken i säkerhet i fönster och på balkonger.

Och så sent som i november arrangerade man den digitala livesändningen ”Allsång i soffan”.

Inkomster för kulturutövarna

Dessa initiativ har gjort att Mölndals kulturutövare, som likt sina kolleger i resten av landet drabbats hårt ekonomiskt av corona, har fått en del uppdrag och betalt.

– Vi har haft ett stort mandat från politikerna att stötta kulturen så att den ska finnas kvar även efter pandemin, säger Annika Stedner.

Det är 32:a gången Vision, tidigare SKTF, utser Årets kulturkommun. Egentligen skulle prisutdelningen ha ägt rum i Sundbyberg, som har haft titeln i år, men på grund av pandemin genomfördes ceremonin digitalt.

Mölndals pris är ett diplom och oljemålningen ”Trädgården” av konstnären Philiph A. Luik.  Övriga nominerade var Askersund, Bjurholm, Dals-Ed, Degerfors, Mora och Värnamo.

En kulturkommun, enligt Vision...

  • har en långsiktig kulturpolitik, för både hög- och lågkonjunktur, och satsar egna kommunala pengar på kulturen.
  • arbetar för konstnärlig utveckling och frihet och stödjer kulturell mångfald.
  • använder kulturen som ett verktyg för hälsa och välfärd.
  • arbetar för att kultur ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag, genom att ha den med i all kommunal verksamhet.

Relaterade artiklar