• Viktoriya Levin, socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten, är en av dem som hotats på grund av jobbet.

Arbetsmiljö

Varannan socialarbetare hotas på jobbet

23 augusti 2021

Nästan hälften som jobbar inom socialt arbete har utsatts för våld, direkta eller indirekta hot, personangrepp eller förtal under det senare året. Det visar en ny undersökning från Vision.

De mest utsatta yrkesgrupperna är socialsekreterare eller behandlingspersonal på HVB-hem eller stödboenden, enligt undersökningen som totalt 1 400 personer svarat på. I den gruppen har majoriteten utsatts under det senaste halvåret. Men trots att det är så vanligt med hot och våld polisanmäls endast var femte incident.

Få polisanmäler

Alt-textViktoriya Levin. Foto: Privat.Viktoriya Levin, huvudskyddsombud för Vision i Göteborgs stad och socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten, menar att det är en väldigt låg siffra.

– Jag tror att det ser ut så för att medarbetarna ofta inte vill ha med sitt eget namn på polisanmälan som sedan blir offentlig. Därför vore det bra om arbetsplatsen kunde stå som avsändare på anmälan istället. Då skulle den enskilda individen inte behöva oroa sig lika mycket för repressalier, säger hon.

Undersökningen visar också att var tredje vill att arbetsgivaren ska stå som ansvarig för beslut som tas i samband med myndighetsutövning. Idag skriver socialsekreteraren under själv med sitt namn. Dessutom skulle en fjärdedel vilja ha skyddade personuppgifter på grund av sitt yrke.

Viktoriya Levin är en av dem som blivit utsatt för hot i sin yrkesutövning.

– Både jag själv och andra på min arbetsplats har utsatts. När sådana saker händer är det jätteviktigt att cheferna tar det på allvar. Att man fångar upp det snabbt och att det inte blir en långdragen process av det hela, säger hon.

Läs mer: Hon blev sjuk av hot på jobbet

Anställda pressas av kriminella

Nyligen publicerades en rapport som Göteborgs stad låtit göra som slår fast att det finns en tystnadskultur bland stadens tjänstemän. Bland annat innebär den att personer som jobbar i den sociala sektorn känner sig pressade av kriminella nätverk när de fattar beslut eller arbetar på ett sätt som går på tvärs med de kriminella nätverkens intressen. 

Viktoriya Levin har personligen inte drabbats av detta, men bekräftar att det är något som förekommer i staden. Hon menar att denna typ av hot ökat på senare år.

– Tidigare gick man inte in på samma sätt och hanterade svåra problem. När man började omhänderta barn som befinner sig i en kriminell miljö kommer hoten på ett annat sätt. Det har också skett en utveckling kring hur socialtjänsten hanterar hedersfrågor, vilket också skapar fler hot.

Läs mer: Var fjärde HVB- och LSS-anställd utsatt för våld


Relaterade artiklar