• Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, pekar ut tre områden som kommer att bli viktiga för facket de kommande tio åren: Arbetsmiljön efter pandemin, digitaliseringen och klimatet.

Fackligt

Framåtblick: De 3 hetaste fackliga frågorna

1 september 2021

Vision fyller tio år och förbundsordförande Veronica Magnusson hyllar ett starkt lokalt fackligt arbete. Hon pekar också ut tre områden att hålla koll på i framtiden.

I år firar Vision tio år efter att i september 2011 bytt namn till Vision från SKTF, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. Förbundsordförande Veronica Magnusson ger exempel på flera fackliga framgångar från det senaste decenniet:

– Vi har fått många nya lokala avtal. Exempelvis möjligheten till fler semesterdagar genom semesterväxling och fler friskvårdstimmar. Även möjligheten till deltidspension, så kallad 80-90-100, har blivit vanligare, säger hon.

Läs mer: Så funkar 80-90-100-modellen

På nationell nivå är Veronica Magnusson extra stolt över arbetet med att få ner de höga sjuktalen i offentlig sektor. För några år sedan gjorde Vision en rapport, Sjukt stressigt, som visade att de stressrelaterade sjukskrivningarna ökade snabbt. Enligt Veronica Magnusson ledde rapporten till att Sveriges kommuner och regioner, SKR, och flera fackförbund – bland annat Vision – enades om att minska sjukfrånvaron med hjälp av ett åtgärdspaket.

– Något annat jag är stolt över är vårt omställningsavtal som hjälper medlemmar som riskerar att bli arbetslösa. Det ger trygghet och är ett sätt att ta tillvara medlemmars kompetens när arbetsmarknaden förändras.

Läs mer: Nytt omställningsavtal på plats

Finns det något som Vision velat uppnå men där man inte nått hela vägen fram?

– Det som stör mig allra mest är att vi har så pass ojämställda villkor på arbetsmarknaden med bland annat strukturella löneskillnader. Chefer i kvinnodominerad verksamhet har mycket sämre villkor än i en mansdominerad. Vi har drivit de här frågorna hårt de senaste åren, men det rör inte på sig så mycket som vi vill.

3 brännheta fackliga frågor de kommande tio åren:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, pekar ut tre områden som hon tror kommer vara brännheta på den fackliga agendan de kommande tio åren:

  1. Arbetsmiljön efter pandemin när många vill fortsätta jobba på distans.
    Läs mer om hur kontoret efter corona ser ut här.
  2. Digitaliseringen som gör att arbetsuppgifter automatiseras.
    Läs mer om det här.
  3. Arbetet med att minska klimatpåverkan. Många medlemmar jobbar redan med det och fler kommer det att bli. Vision tittar just nu på hur man kan bidra, exempelvis om det behövs särskilda klimatombud på arbetsplatserna som håller koll på miljöfrågorna lokalt.
    Läs ett reportage om Visionsmedlemmars klimatarbete.