• 80-90-100-modellen innebär att du går ner till 80 procents arbetstid och behåller 90 procent av lönen under de sista tre åren på jobbet. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension på 100 procent.

Avtal

Vad är 80-90-100-modellen?

2 mars 2019

Jag har hört talas om 80-90-100 modellen – vad är det? Kan jag få det och vad skulle det innebära för mig?

– Det beror på vilken arbetsgivare du har, svarar Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Modellen 80-90-100 finns centralt förhandlat i Visions kollektivavtal med Svenska kyrkan. Modellen innebär att tillsvidareanställda i Svenska kyrkan som har fyllt 62 år kan få gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen under de sista tre åren på jobbet. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension på 100 procent.

– Det innebär inte att alla anställda som fyllt 62 kan kräva att få gå ner i tid, utan det är upp till arbetsgivaren och den anställda att komma överens. 80-90-100-modellen kan även gälla personer som ännu inte har fyllt 62 år. Möjligheten omfattar även tillsvidareanställda som arbetar deltid enligt samma grundmodell.

Vad innebär det om man arbetat deltid?

– Det innebär att arbetstiden minskar med 20 procent, lönen minskar med 10 procent och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före arbetstidsminskningen.

Arbetstiden efter arbetstidsminskningen måste vara minst 50 procent av heltid.

Om jag jobbar i en kommun. Kan jag påverka min arbetsgivare att gå med på 80-90-100 trots att det inte finns i mitt centrala kollektivavtal?

– Frågan kan drivas lokalt inom kommun, landsting och Pacta eftersom förutsättningarna och behoven varierar över landet. Kontakta dina lokala förtroendevalda och lämna in en motion om att driva frågan via intresseförhandlingar.

– Intresseförhandlingar är ett av de bästa verktygen för Vision att få igenom villkor som är anpassade till en viss yrkesgrupp eller en viss arbetsplats.

Vilka nackdelar kan det finnas för mig om jag har 80-90-100?

– Det är viktigt att du kontaktar minpension.se och Pensionsmyndigheten för att kunna ta ställning till erbjudande om deltidsarbete. Om din årslön efter arbetstidsminskningen understiger 8,07 inkomstbasbelopp kan det påverka den allmänna pensionen. Ersättningar som till exempel sjukpenning kan påverkas negativt av arbetstidsminskningen. Även din kalenderdagsfaktor och semesterkvot kan påverkas.