• Tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus i det nya avtalet.

Arbetsmarknad

Nytt avtal om omställning på plats

5 december 2019

Nu får anställda i kommuner och regioner som hotas av arbetslöshet bättre hjälp. I maj träder ett nytt omställningsavtal i kraft mellan Vision och arbetsgivarna.

Den som har ett arbete som kommer förändras eller riskerar försvinna ska få stöd att komma vidare till ett förändrat eller nytt jobb, genom löpande kompetensutveckling och omställningsåtgärder.

Det är tanken bakom den nya överenskommelsen mellan organisationerna på fack- och arbetsgivarsidan i kommun- och regionsektorn.

Alt-textEva-Lotta Nilsson.

– Den innebär att det kommer fortsätta finnas pengar till både förebyggande kompetensutveckling och till individer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Även visstidsanställda kommer att omfattas av de förebyggande insatserna, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Efter januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna tillsatte regeringen i våras en utredning om arbetsrätten. Uppdraget var bland annat att ta fram förslag på ändringar i lagen om anställningsskydd, las, som ger arbetsgivarna friare händer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Fackens och arbetsgivarnas överenskommelse i kommun- och regionsektorn är ett försök att undvika lagstiftning.  De verksamhetsanpassade turordningsregler som man haft på prov i tre år vill man nu göra permanenta.

– Jag hoppas att vi nu har vidtagit åtgärder som möter behoven i vår sektor och att lagstiftaren inte ska kräva ytterligare förändringar, säger Eva-Lotta Nilsson.

Kompetensförsörjningen är den stora frågan i välfärden. Trots detta läggs nu varsel, bland annat på flera sjukhus.

– Det gör det ännu viktigare med ett bra omställningsavtal, säger Eva- Lotta Nilsson.

Fakta

Vision och övriga fack inom kommun- och regionsektorn har sedan 2016 en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, som reglerar tidig lokal omställning och verksamhetsanpassade turordningsregler.

Den nya principöverenskommelsen är en förstärkning av den tidigare och övergår i ett avtal den 1 maj 2020.