• Nya regler för insatsen skyddat boende har just införts.

Jämställdhet

Nya regler för skyddat boende: Så jobbar Trollhättans stad

23 april 2024

Från och med april i år träder en ny lag i kraft med nya regler som gäller för personer i skyddat boende. Socialtjänsten i Trollhättans stad ligger långt framme i arbetet. Läs här hur de har gjort!

Skyddat boende är en insats som erbjuds av socialtjänsten till den som är i behov av stöd och skydd till följd av hot, våld eller övergrepp. Den blir från och med april 2024 en boendeinsats som regleras i Socialtjänstlagen, SoL.

Förändringen innebär att det ska göras en individuell bedömning av de barn som följer med en våldsutsatt förälder till ett skyddat boende rörande barnets behov. Tanken med det är att stödet och skyddet för våldsutsatta ska bli bättre.

  Hemmajobb lockar socialsekreterare

Ställde om arbetssätt

Redan för flera år sedan, när socialtjänsten i Trollhättans stad fick reda på att en ny lagstiftning var på gång, började de ställa om sitt arbetssätt i linje med förändringarna.

Alt-textGerd Holmgren, enhetschef Trollhättans stad. Foto: privat.

– När skyddat boende blir ett placeringsbeslut blir barnens rättigheter tydligare. Till exempel rätten till skolundervisning, vård och krisstöd, säger Gerd Holmgren, enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättan, som arbetat med våld i nära relationer i trettio år. 

I Trollhättan görs som en följd av detta en rad olika saker. På de skyddade boenden finns till exempel:

  • Schemalagd personal under både kvällar och helger.
  • Rutiner kring hur barn som inte kan lämna boendet kan sköta sin skolgång.
  • Rutiner kring skolskjuts för de barn som det bedöms vara säkert för att gå i skolan.
  • En handlingsplan för krishantering för barn som kommer till ett skyddat boende.
  • Volontärer finns på plats för att stötta genom aktiviteter och utflykter.

 För att få arbetet att fungera krävs en hel del samverkan, förklarar Gerd Holmgren. Mellan olika kommunala förvaltningar, till exempel skol- och socialförvaltning, men även mellan olika delar av socialtjänsten och andra kommuner.

"Viktigt med samverkan"

– Samverkan är A och O. Det är också viktigt att se till att socialtjänsten har rätt kompetens för att kunna hantera både personer som utsätts för hot och våld och dem som utövar våldet. För att göra det kan det behövas utbildningsinsatser för de anställda, säger hon.

För att lagstiftningen ska fungera som det är tänkt krävs en hel del av kommunerna, anser Gerd Holmgren.

– Socialtjänsten måste steppa upp och våga placera, inte vänta med att göra det. Man får till exempel aldrig villkora en placering i skyddat boende med att den våldsutsatta måste polisanmäla. Skydd går alltid först.Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar